Miercuri, 2 aprilie, la Consiliul Judeţean ilfov, în prezenţa notarilor şi a vicepreşedintei CJI, Cristina Manicea, aproape toţi primarii din judeţ au venit să semneze actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSAL Ilfov.  Nu s-a semnat, totuşi, cu una, cu două. Au fost necesare şi câteva lămuriri.

Incompatibili sau nu?

Vicepreşedintele CJI, Sebastian Geantă şi primarul comunei Berceni, Marian Ghenu au solicitat asigurări ferme referitoare la o eventuală situaţie de incompatibilitate în care s-ar putea găsi primarii. Solicitându-se clarificări de la secretarul CJI, Monica Trandafir, aceasta le-a adus HG 855/13.08.2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Hotârârea în cauză, intrată în vigoare în august 2008, prevede la articolul VII că «Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţiilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. Se recomanadă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv preşedintele consiliului judeţean pentru judeţe.» Deci, nici primarii, nici preşedintele CJ nu vor putea fi acuzaţi vreodată că fac parte din Adunarea generală. Li se va întâmpla aceasta dacă fac parte – Doamne fereşte ! – din consiliul de administrație al operatorului, dar, aceasta este altă poveste.

De ce a fost nevoie de constituirea Asociaţiei ? 

Pentru accesarea fondurilor. Conform contractului de consultanţă -“Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”, autorităţile locale din aria de acoperire, trebuie să se asocieze, într-o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), cu scopul realizării proiectului „Sis­­tem de management integrat al deşeurilor” în judeţul Ilfov.

Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSAL Ilfov şi membru al Consiliului Director este Marian Petrache iar, conform aceleiaşi HG 855/2008 în care se specifică faptul că administrarea asociaţiei se face de Consiliul Director format din preşedinte şi doi membri, au fost aleşi şi primarul oraşului Buftea, Gheorghe Pistol şi primarul localităţii Snagov, Marian Oancea drept membri ai Consiliului Director al Asociaţiei. Apoi, s-au validat membrii asociaţiei, s-a numit comisia de cenzori şi a fost aprobată organigrama. Pasul următor este acela al depunerii Actului Constitutiv al Asociaţiei la Judecătoria sectorului 1 pentru înregistrarea acesteia.

33 contra deşeurilor

Aşadar locuitorii din oraşele Bragadiru, Buftea, Magurele, Pantelimon şi cei din localităţile-Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Bră­neşti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Copăceni, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Domneşti, Dragomireşti Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari, Vidra şi 1 Decembrie vor fi incluşi în­tr-un proiect  pentru un sistem de management integrat al deșeurilor, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Din păcate, la acest capitol, al reciclării deşeurilor municipale, România este pe ultimul loc din Europa cu numai 1% deşeuri reciclate în 2012 şi este obligată ca până în 2020 să ajungă la jumătate din total.