Prețul gazelor pentru populație va crește începând de anul viitor și până în 2014 cu 10%, pentru ca începând din 2015 până în 2018 acesta să urce cu 12 procente anual, prin ajustări trimestriale. Totodată, piața de energie va fi liberalizată din septembrie pen­tru clienții industriali, conform calendarului de eliminare a tarifelor re-glementate. Tarifele și prețurile la energie nu mai fuseseră modificate din ianuarie 2010.

ANRE a anunțat că prima creștere de preț la gazele naturale de 8 % se va produce pe 1 iulie 2013, iar cea de-a doua, în valoare de 2% în octombrie, același an. În-cepând cu anul 2014 majorările se vor efectua trimestrial, în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie, cu procente cuprinse între 2-3%, pentru ca în 2015 acestea să fie ușor mai mari, de2-4%. Din 2016 până în 2018, scumpirile vor fi 3%, dar pe ansam­blu rata de creștere nu va depăși 12 procente.

Consumatorii indus­triali vor “beneficia” de scumpiri mai subs­tan­țiale. Astfel, la 1 decembrie 2012 prețul va crește cu 5%, pentru ca anul viitor ele să „sară”, în etape, cu un procent de 18%, urmând ca 2014 să fie ultimul an de scumpiri.

Energia electrică s-a scumpit în iulie cu 5%.

Creșterile de preț vor continua în următorii ani.

Consumatorii casnici se vor “bucura” până în 2017 de scumpiri anuale. În iulie 2013 procentul de achiziție pe piața concurențială trebuie să atingă 10 procente, față de 0% cât este în prezent, în 2014 va ajunge la 20%,  în iulie 2014 să fie de 30%, pentru ca în ianuarie 2015 să atingă valoarea de 40%. 

În anii următori, pâ­nă în 2017, creșterile vor avea loc eșalonat, cu va­lori fixe de 10 puncte, pen­tru ca la finele acestei perioade să atingă 100% față de valoarea actuală.

La consumatorii in­­­dustriali creșterea va fi mai rapidă și mai sub­s­tanțială, cu procente cuprinse între 30-85%, pentru ca în 2014 să ajungă la valoarea de 100% față de prețul actual.