Evaluările Naționale la finalul claselor a II‑a, a IV-a și a VI-a vor avea loc în perioada 23 mai – 10 iunie, după cum prevăd calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale pentru aceste clase, publicate, zilele trecute, pe site-ul Ministerului Educației.

 

Conform calendarului, evaluările vor avea loc astfel:

Pentru cl. a VI-a:

23 mai – Limbă și comunicare,

24 mai – Matematică și științe,

Pentru cl. a IV-a:

30 mai – Limba română,

31 mai – Matematică,

2 iunie – Limba maternă,

Pentru cl. a II-a:

Limba română – 6 iunie (scris) și 7 iunie (citit),

Limba română pentru minoritățile naționale – scris/citit – 7 iunie,

Matematică – 8 iunie,

Limba maternă – 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit).

Subiectele vor fi elaborate de Centrul Na­țional de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în ­vârstă de 10 – 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test – învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

 

La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare. Rezultatele obținute nu se vor înregistra în catalog.