Imaginile pe care le vizualizezi fugitiv în timpul somnului nu pot fi considerate indicii clare cu privire la ceea ce urmează să ți întâmple. Cel puțin așa susțin sfinții părinți care spulberă mitul viselor premonitorii în rândul celor ce consideră că au capacității paranormale și pot vedea viitorul în somn. 

Dumnezeu a rânduit somnul doar pentru ca fiecare om trimis de El pe pământ să se odihnească pe deplin după multele ore de trudă. Cu alte cuvinte, somnul este unul dintre cele mai neprețuite daruri primite de la Tatăl Ceresc. Somnul este atât de odihnitor încât, pe toată durata lui, ne pierdem conștiința existenței proprii și intrăm într-o stare de uitare de sine. Fără să ne fie afectată sănătatea în vreun fel. Plămânii și căile aeriene continuă să respire, pielea asudă, inima bate fără întrerupere. Mai mult, se pare că sufletul, independent de rațiune și liberul arbitru, continuă să dea naștere unor gânduri, închipuiri ș.a.m.d. prin lucrarea inconștientă a firii. Dând crezare opiniei Bisericii Ortodoxe Române, putem spune că visul nu poate avea vreo însemnătate și nu trebuie considerat premoniție. Adeseori, el poartă doar o amprentă incoerentă a gândurilor și închipuirilor noastre când ne odihnim.  

 Și totuși…. de ce visezi anumite lucruri?

Visele sunt doar nişte mijloace de care se folosesc duhurile rele pentru a tulbura şi vătăma sufletele omeneşti, ne avertizează slujitorii locașelor de cult. Așadar, demonii au cale liberă spre sufletul tău nu numai când eşti treaz, ci şi atunci când dormi. Şi când te odihneşti, ei te ispitesc cu păcatul, amestecând cu închipuirea ta şi închipuirea făurită de ei. Văzându-te că acorzi atâta importanţă viselor, ei se silesc să-ţi facă visele cât mai interesante şi să  stârnească în tine o mai mare atenţie faţă de aceste năluciri, să te facă, puţin câte puţin să crezi în ele şi în puterea lor de a-ţi desluşi adevăruri ascunse sau evenimentele ce va să vină. Încrederea care este completată şi de părerea de sine, de modul în care te vezi pe tine însuţi. 

Demonii iau chip de îngeri când dormi 

Demonii încep să ţi se arate în chip de îngeri de lumină, în chip de mucenici şi preacuvioşi, chiar şi în chipul Maicii Domnului şi al lui Iisus Hristos. Trebuie să ştii că în sta­rea ta, neînnoită încă prin har, nu ai capacitatea de a vedea alte vise în afară de cele alcătuite de aiurarea sufletului şi de bârfirea demonilor. Aşa cum, în stare de veghe, din firea căzută, răsar în tine, sau sunt aduse de demoni în chip statornic şi neîncetat, cugete şi închipuiri, şi când dormi vezi vise doar prin lucrarea firii căzute și prin lucrarea duhurilor rele. Ca o concluzie, tu nu ai puterea de a primi imagini pe care să le poți vizualiza în timp ce te odihnești, menite să te atenționeze  că în viața ta vor avea loc întâmplări bune sau rele. Visele tale nu sunt indicatori esențiali pentru ziua de mâine și pentru cele ce vor urma.

Rugăciuni pentru un somn odihnitor

.1.

Atoatețiitorule Cuvinte al Tatălui, Însuți fiind desăvârșit, 

Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, 

Nu Te deslipi niciodată de mine, robul Tău,

Ci odihnește-Te în mine pururea, Iisuse. 

Cela ce ești Păstor bun oilor Tale, 

Nu mă da ispitei șarpelui, 

Nici nu mă lăsa în pofta satanei, 

Tu, Doamne Dumnezeule, Celui ce ne închinăm,

Împărate Sfinte Iisuse Hristoase, 

Dormind eu, mă păzește cu lumina cea neîntunecată, 

Cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfințit pe ucenicii Tăi.

Dă-mi Doamne și mie, nevrednicului robului Tău,

Mântuirea Ta în așternutul meu. 

Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, 

Sufletul meu cu dragostea Crucii Tale,

Inima mea cu curăția cuvintelor Tale,

Trupul meu cu Patima Ta cea nebiruită, 

Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește, 

Și mă ridică în vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, 

Că preaslăvit ești cu Cel fără de început al Tău Parinte 

Și cu Prea Sfântul Duh, în veci.

Amin! 

.2.

Dumnezeule veșnice și Împărate a toată făptura, 

Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, 

Iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi 

Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, 

De toată întinăciunea trupului și a sufletului. 

Și-mi dă, Doamne, în această noapte, 

A trece somnul în pace,

Ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, 

Bine să plac Preasfântului Tău nume, 

În toate zilele vieții mele, 

Și-mi ajută cu Harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine,

Pe cei trupești și pe cei fără de trup. 

Izbăvește-mă Doamne de gândurile cele deșarte, 

Care mă întinează și de poftele cele rele, 

Că a Ta este Împărăția, Puterea și Slava, 

A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, 

Acum și pururea și în vecii vecilor. 

Amin!