Ștefan Rădulescu și Vincențiu Voicu monitorizează și coodonează unele  dintre cele mai importante proiecte de investiții din județ și domenii-cheie

Ștefan Rădulescu coordonează Direcția Investiții și Direcția Economică ale Consiliului Județean Ilfov

Deși amândoi vicepreședinții sunt tineri, au reușit să adune ani întregi de bune practici în administrația publică locală, având de-a lungul timpului funcții importante de decizie și răspunzând de investiții uriașe la nivel local și județean

ȘTEFAN RĂDULESCU este unul dintre cei doi noi vicepreședinți ai Consiliul Județean Ilfov (CJI), cu experiență în domeniul administrației publice, fiind la al doilea mandat de vicepreședinte al CJI și al treilea de consilier județean în cadrul CJI.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 533

Ștefan Rădulescu este absolvent al Facultății de Drept a Universității București și licențiat în studii economice absolvite în cadrul Universității ”Titu Maiorescu”. În 2012 a absolvit cursurile de master ale Facultății de Științe Politice, în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, iar mai apoi a urmat cursul de perfecționare ”Politică externă și diplomație”, în cadrul Institutului Diplomatic Român. Și-a început cariera în administrație publică în urmă cu mai bine de 11 ani, în prezent ocupând și funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, filiala Ilfov.

În cadrul CJI, Ștefan Rădulescu are în coordonare Direcția Investiții și Direcția Economică. Coordonează și monitorizează proiectele de investiții și reabilitare ale infrastructurii județene. De asemenea, coordonează realizarea serviciilor publice de interes județean, furnizate prin intermediul Direcției de Investiții și a Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al CJI.

Obiective propuse

Câteva dintre obiectivele propuse în acest mandat sunt, potrivit lui Ștefan Rădulescu:

@ Asigurarea unor condiții optime de circulație pe drumurile județene, pentru un transport rapid și în siguranță;

@ Conservarea patrimoniului cultural din Ilfov și demararea cu precădere a investițiilor de reabilitare și consolidare a Mănăstirilor Căldărușani și Sitaru;

@ Digitalizarea activității Consiliului Județean;

@ Atragerea de fonduri europene și de fonduri guvernamentale pentru realizarea obiectivelor de investiții propuse de echipa din conducerea CJI;

@ Sprijinirea unităților de învățământ, în mod special a creșelor și a after-school-urilor, pentru ca părinții să-și poată lăsa copiii într-un mediu prietenos, alături de personal didactic calificat, împreună cu care să se dezvolte sănătos;

@ Eficientizarea cheltuirii fondurilor publice din cadrul bugetului CJI.

Investiții în județ

Potrivit vicepre­ședintelui Ștefan Rădulescu, se află în curs de implementare, pentru următorii patru ani și jumătate, proiectul pentru apă-canal. Un proiect de 261.280.039 euro, din care 94% sunt fonduri nerambursabile, care vor fi investite în Ilfov, pentru servicii de apă și de canalizare, la standarde europene. Peste 230.000 de locuitori vor beneficia de:

@ sisteme noi de alimentare cu apă și canalizare,

@ extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată existente,

@ reabilitarea rețe­lelor actuale,

@ reabilitarea rezervoarelor existente în vederea asigurării siguranței în exploatarea sistemelor,

@ construirea de stații de tratare apă și apă uzată, pentru asigurarea calității apei conform reglementărilor actuale.

În curs de aprobare se află proiectul SMID (Sistem de Management Integrat al Deșeurilor) în județul Ilfov, proiect care va fi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor. Investiția va avea ca scop implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre ale ADIGIDI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov) și va permite realizarea investiţiilor în sistemul de management al deşeurilor, care să asigure: colectarea separată a deşeurilor, valorificarea şi reciclarea lor, tratarea şi eliminarea deșeurilor în condiţii de maximă siguranţă pentru mediu și sănătatea umană.

În grija lui Ștefan Rădulescu sunt și proiectele din domeniile ”Sănătate”, ”Cultură, Recreere, Religie” și ”Transporturi și comunicații”.

”Pentru domeniul «Sănătate» vorbim de reabilitarea termică a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, iar pentru «Cultură, Recreere, Religie» menționez proiectele privind conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din «Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldăruşani» și «Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Bala­muci». Și, nu în ultimul rând, pentru partea de «Transporturi și comunicații» mă refer la lucrări care continuă – amenajarea parcajelor pe DJ 200, în Ștefăneștii de Jos, sau proiectul și execuție lucrări pentru ­«Construirea unui sens giratoriu la intersecția DJ 602, km. 18+900 (Dârvari) cu DJ 601, km. 5+500 (Ciorogârla) și asigurarea ­scurgerii apelor pe DJ 601 în zona râului Ciorogârla», dar și la proiecte noi, precum: construire sens giratoriu la intersecția DJ 301A (km. 7) și DC 55 (km. 3+400), la Spitalul «Eftimie Diamandescu», Bălăceanca; proiectare și execuție înființare girație pe DJ 301, la intersecția cu DC 55, în Cernica; elaborarea proiectului tehnic și execuție pentru «Reabilitare și modernizare DJ 101J, între DJ101 și Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul ”Pod pe DJ 101B, km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita jud. Ialomița până la DJ 200 (Gagu)»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și DN 2 (Șindrilița)»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită jud. Prahova»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și A3»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Pod pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, în satul Crețești»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Pod pe DJ 400, peste râul Ciorogârla, km. 0+300, în localitatea Alunișu»; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Pod pe DJ 100, peste râul Pasărea, km. 7+700, în comuna Tunari»; podețe și trotuare pe DJ 401D, în 1 Decembrie; proiect tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul: «Scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localității Dascălu»; «Consolidare și punere în siguranță pilă la pod pe DJ 101B, km. 39+276, peste râul Ialomița, în satul Lipia» sau proiectul privind «Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A km. 0 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești). Pentru investiții din fonduri interne și internaționale fac referire la proiectul privind «Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judetul Ilfov – DJ 101, km 12+970 (Baloteşti) – 37+549 (Sitaru)», ne-a declarat, în exclusivitate, Ștefan Rădulescu.

Vincențiu Voicu coordonează domenii-cheie, precum cel socio-medical

VINCENȚIU VOICU este, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov și a început să își construiască o carieră în administrația publică în urmă cu 12 ani.

După ce a urmat studii economice, s-a perfecționat în administrarea afacerilor, în diplomație și a absolvit cursurile Colegiului Național de Apărare – Departamentul pentru
Studii de Securitate și Leadership, obținând certificat de atestare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă ”Introducere în securitatea Națională”. A urmat și un master în administrarea afacerilor și deține certificat de absolvire a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei
funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, devenind înalt funcționar public.

Experiența în ad­ministrația publică a dobândit-o în urma funcțiilor deținute în slujba ilfovenilor, respectiv: consilier județean, administrator public al orașului Pantelimon și subprefect al județului Ilfov. Anterior experienței din funcțiile publice, a lucrat în mai multe companii multinaționale: Grupul Țiriac, Cargus și Grupul Porsche Auto și a dezvoltat o serie de afaceri de nișă, dovedind eficiență în coordonarea financiară.

Vincențiu Voicu, în calitate de vicepreședinte ales al Consiliului Județean Ilfov, la finalul anului 2020, are în coordonare următoarele direcții din cadrul CJ Ilfov:

@ Direcția Administrativă;

@ Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională;

@ Biroul Asistență și Sănătate;

@ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov;

@ Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș;

@ Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru bolnavi Cronici Domnești;

@ Spitalul Clinic Jud­e­țean de Urgență Ilfov;

@ Spitalul Obstetrică Ginecologie Buftea;

@ Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca;

@ Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș.

Coordonarea unor domenii-cheie în buna desfășurare a activității Consiliului Județean Ilfov și în domeniul socio-medical, în contextul actual, al pandemiei generate de noul coronavirus, impune adaptarea zilnică la noi condiții de lucru. Astfel, vicepreședintele Vincențiu Voicu și-a propus o serie de obiective pentru următorii ani, fiind pregătit să eficientizeze:

 • cheltuielile cu administrarea Consiliului Județean Ilfov;
 • parteneriatele în beneficiul rezidenților centrelor județene de asistență socială și protecția copilului;
 • activitatea și condițiile de tratament din unitățile spitalicești.

Eficientizarea aparatului administrativ se poate realiza prin:

 • stabilirea unei strategii unitare de coordonare a furnizării utilităților prin care se vor reduce costurile cu 10-15%;
 • reducerea costurile cu 35% la serviciile de telefonie mobilă, fixă și furnizare internet;
 • crearea unei echipe eficiente și performante, adaptată noilor condiții de relaționare și de muncă;
 • susținerea per­fecționării personalului;
 • modificarea Organigramei CJI, pentru a asigura un corp profesional suplu.

Pentru armonizarea strategiei din domeniul asistenței sociale și protecția copilului:

 • Rezidenții centrelor și căminelor sociale, aflate în subordinea CJI, vor beneficia de condiții sigure și moderne de îngrijire.
 • Parcursul educa­țional și gestionarea începutului carierei, după atingerea vârstei maturității copiilor instituționalizați, reprezintă o prioritate a vicepreședintelui Vin­cențiu Voicu;
 • Înființarea de noi centre familiale, susținerea integrării în comunitate și reducerea numărului de copii instituționalizați;
 • Încheierea de parteneriate cu organizații neguvernamentale, pentru promovarea centrelor dedicate persoanelor vulnerabile;
 • Montarea unui sistem integrat de supraveghere video, pentru a preveni incidentele de orice fel în centrele de asistență socială.

”Spitalele aflate în subordonarea Consiliului Județean Ilfov vor fi modernizate integral, fie că discutăm despre construirea de noi corpuri de clădiri sau de modernizarea integrală a celor existente. Dotarea cu echipamente de ultimă generație, necesare unor tratamente specifice, cât și implementarea unui sistem de monitorizare video, ne va ajuta să oferim un act medical la standarde înalte. Asocierea cu UMF «Carol Davila», pentru construirea Complexului Medical «Carol Davila – Universitary Medical City» reprezintă, de asemenea, un pas imens în ceea ce privește investiția în sănătatea românilor. Ilfovenii vor avea acces facil la un campus medical construit de la zero, la standarde internaționale”, ­ne-a declarat în exclusivitate vicepreședintele CJI, Vincențiu Voicu. Acesta s-a referit și la dotarea a 23 de puncte de vaccinare din județul Ilfov cu un pachet de aparatură necesar pentru funcționarea etapei a III-a dedicată vaccinării întregii populații – ”o dovadă de răspuns rapid al CJI la nevoile primăriilor solicitante”.

Disponibilitate în susținerea proiectelor de interes local și regional și eficiență în cheltuirea fondurilor publice, în beneficiul comunității ilfovene!

Aceasta se dorește a fi modalitatea de conlucrare a echipei de management a Consiliului Județean Ilfov, formată din cei doi vicepreședinți – Ștefan Rădulescu și Vincențiu Voicu, și președintele Hubert Thuma: disponibilitate în susținerea proiectelor de interes local și regional și eficiență în cheltuirea fondurilor publice, în beneficiul comunității ilfovene!