.

Președintele României, a semnat, pe 8 ianuarie 2019, un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Prin această lege, fermierii membri într-o cooperativă beneficiază de o serie de facilități fiscale.

Potrivit legii, cooperativele agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

● scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate;

● scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie în cazul celor nou înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate care au realizat, la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent, o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb este cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;

● scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;

● cooperativele agricole care  îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu intră sub incidenţa Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» şi datorează impozit pe profit;

● scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;

● scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia.

Facilităţile fiscale se acor­dă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat, în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele, cel puţin 50% din producţia obţinută prin/către cooperativele agricole.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.435