Ortodoxia nu a asumat ziua de 8 martie ca zi închinată femeii. Dacă ar fi să vorbim de o zi pe care Ortodoxia o închină femeilor, acesta este Duminica Femeilor Mironosițe, a treia duminică după Învierea Domnului.

Pr. Diac. Gabriel Alexandru Negoiță, Parohia Chiajna

Femeile Mironisțe sunt cele care au urmat, au slujit lui Hristos atât înainte cât și după moartea Sa și au vestit pentru prima dată că El a înviat din morți. Potrivit Sfintei Scripturi, ele au plecat de la mormânt „cu frică și cu bucurie mare ca să vestească ucenicilor Lui“ (Matei 28, 18). „Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucurați-vă!“ (Matei 28, 9). Cu aceste cuvinte întâmpină Biserica femeia.

Creștinismul cinstește nevoințele lăudabile ale sfinților

Creștinismul sărbă­torește femeia într-un mod smerit, așa cum se cade. De fapt nici nu e normal să existe o sărbătoare diferențiată pe sexe. Din moment ce există o sărbătoare a femeii, logic ar fi să existe și o sărbătoare a bărbatului, dar aceasta nu este. De aceea credem că femeia este subapreciată atunci când i se închină o zi anume, ca una ce are nevoie de celebrare pentru a-și asigura condiția de om. Creștinismul nu sărbătorește firea umană, ci cinstește nevoințele lăudabile ale sfinților, indiferent de sex. Calendarul bisericesc este plin de cinstiri ale sfintelor femei, mucenițe sau cuvioase, după nevoințele lor.

Duminica Mironosițelor, Ziua Femeii creștine

Dar, există o zi anume prin care Biserica cinstește femeile împreună, și anume Duminica Mironosițelor. Pentru a înlătura ideea de discreditare a femeii în fața bărbatului, Tradiția le numește nu numai sfinte femei, ci și întocmai cu Apostolii. Oricine viețuiește în Hristos, bărbat sau femeie, este mai presus de oricine viețuiește după legile lumii căzute, indiferent că ar fi bărbat sau femeie.

Așadar dorim tuturor femeilor: fecioare, că­sătorite sau văduve, să urmeze sfintelor femei mironosițe pe drumul Crucii Mântuitorului, care să le dăruiască focul dumnezeiesc al iubirii Sfintei Maria Magdalena și inima bună a Sfintei Veronica, cea care a șters fața Mâtuitorului, ostenită pe drumul Crucii.