Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, în valoare totală de aproximativ 93,7 milioane euro, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start Up Nation.

„Prin aceste proiecte, al căror beneficiar este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, sprijinim întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă în România. Estimăm că, după finalizarea activităților, minim 2.100 microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de sprijin, fiind create si menținute minim  4.200 locuri de muncă”, a declarat Marius Nica, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

Activitățile trebuie să aibă un cod CAEN eligibil

Activitățile finanțate, derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), cuprind selecția planurilor de afaceri depuse de antreprenori, susținerea implementării planurilor de afaceri și monitorizarea acestora în perioada de sustenabilitate.

Beneficiarii finali ai fi­nan­țărilor sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (persoane juridice) cu profil non-agricol, din zonele urbane, cu mai puțin de un an de funcționare, care activează
într-una dintre cele șapte regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate. Activitatea pentru care primesc sprijin trebuie să corespundă unui cod CAEN menționat ca eligibil.

Proiectele au fost selectate pentru finanțare din POCU, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start Up Nation pentru Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea dis­parităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE. Programul are o alocare totală de 5,085 de miliarde de euro.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.385