Cererile de sprijin privind depozitarea privată a cărnii de porc se pot depune în perioada 25 martie – 29 aprilie 2022, informează APIA.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, ajutorul se acordă operatorilor care, într-un termen determinat, retrag de pe piaţă o cantitate de carne de porc, fixată în prealabil, proaspătă sau refrigerată, pe care o menţin în stoc, fără schimbarea depozitului, pe o perioadă prevăzută într-un contract.

O cerere de sprijin se va referi la o singură categorie de produs care urmează să fie depozitată pe o perioadă de 60, 90, 120 sau 150 de zile, iar fiecare solicitare trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puţin 10 tone pentru produsele dezosate şi de 15 tone pentru alte produse. Reprezentanţii APIA precizează că beneficiarii ajutorului sunt toate persoanele fizice autorizate, II, IF sau persoane juridice, plătitori de TVA, stabilite pe teritoriul comunitar şi care desfăşoară activitatea în sectorul cărnii şi/sau cel al creşterii animalelor şi sunt înscrişi în Registrul Comerţului, dispun în vederea stocării de instalaţii corespunzătoare autorizate sau au încheiate contracte de depozitare în acest sens, respectiv dispun de autorizaţie sanitar – veterinară. 

„Stocarea privată a cărnii de porc este un sprijin acordat, în situaţia în care preţul mediu de piaţă pentru carcasele de porc se află sub preţul de referinţă aşa cum este stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu impact negativ semnificativ în sector. În conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) nr. 1238/2016, la depunerea cererii de sprijin, solicitanţii trebuie să depună şi dovada constituirii unei garanţii egală cu 20% din cuantumul ajutorului solicitat. Valoarea garanţiei se stabileşte în euro şi va fi convertită în monedă naţională la ultimul curs de schimb al Băncii Centrale Europene înainte de prima zi a lunii în cursul căreia se produce faptul generator. Faptul generator al cursului de schimb este data la care se depune garanţia”, se arată în comunicat.

Cursul de schimb aplicabil pentru cererile de sprijin depuse până la data de 31 martie 2022 este cel afişat de Banca Central Europeană (BCE) în Jurnalul Oficial (UE) la data de 28 februarie 2022, res­pectiv 4,9484 lei/euro. 

Pentru cererile de sprijin depuse până la 29 aprilie 2022, cursul de schimb aplicabil va fi cel stabilit în 31 martie 2022.

Peste 215.000 fermieri au depus deja Cereri Unice de Plată

Până în perioada 1 – 22 martie 2022, fermierii au depus 215.378 cereri de plată pentru o suprafață de 1.093.251,12 ha.

Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de plată și modificările aduse acesteia (copie CI/BI/pașaport/certificat de înregistrare la ­ONRC/ certificat de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice, către Centrele județene și locale ale APIA de care aparțin fermierii.Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.593