Guvernul a stabilit pentru anul 2017 un contingent de 5.500 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România. Este vorba de cetăţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene sau cetățenii străini al căror acces liber pe piața muncii este stabilit prin acorduri și tratate încheiate de România cu alte state.

Astfel, Executivul a aprobat numărul și tipurile de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România, după cum urmează:

  • Lucrători permanenți – 3.500,
  • Lucrători stagiari – 200,
  • Lucrători sezonieri – 200,
  • Lucrători transfrontalieri -100,
  • Lucrători înalt calificați – 800,
  • Lucrători detașați – 700.

Numărul lucrătorilor străini nou-admiși pe piața muncii din România se stabilește anual, prin Hotărâre de Guvern.

Eliberarea avizelor de angajare sau detașare pentru lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România reprezintă venit la bugetul de stat estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro, având în vedere că la eliberarea avizelor de angajare angajatorul plătește un tarif stabilit în lei, echivalent a 200 de euro, iar la eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorii sezonieri, angajatorul plătește un tarif în lei echivalent a 50 de euro.

De asemenea, pentru lucrătorii permanenți sau asimilați lucrătorilor permanenți, angajatorii vor plăti taxele, impozitele și contribuțiile prevăzute de lege.