Ministerul Agriculturii a dat publicității o serie de precizări legate de constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

Potrivit MADR, amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt compuse din: amenajări de iriga­ţii, amenajări de desecare-drenaj, amenajări de combatere a eroziunii solului şi construcţii de apărare împotriva inundaţiilor.

„Până în acest an, când a fost modificată legislaţia, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare primeau în proprietate, cu titlu gratuit, infrastructura de îmbunătăţiri funciare, fără nici o obligaţie ulterioară. Infrastructura de irigaţii preluată gratuit de la A.N.I.F., a fost devastată, amenajările respective devenind nefuncţionale (din cele 1.019 staţii predate organizaţiilor astăzi sunt funcţionale doar 517). Conform vechii legislaţii nu se putea lua nici o măsură împotriva distrugerii sistemului naţional de irigat”, susţine MADR în precizarea trimisă presei. Conform OUG nr. 79/2013, infrastructura de, îmbunătățiri funciare aparţinând domeniului privat al statului (numai amenajările de irigaţii) se transmite, la cerere, cu titlu de comodat, pe o perioa­da de 5 ani. Modificările de legislaţie din acest an stabilesc modul de realizare a investiţiilor în amenajările de irigaţii predate organizaţiilor. Acestea prevăd ca, „Odată cu semnarea protocolului, organizaţia trebuie să constituie în favoarea A.N.I.F. o garanţie de 10% din valoarea patrimoniului pre­luat, garanţie care poate fi reţinută, dacă după 5 ani organizaţia nu-şi respectă angajamentul luat”, precizează Ministerul Agriculturii. Situaţia este similară şi în cazul sectorului Desecare-Drenaj. Astfel, orice organizaţie de Desecare-Drenaj, constituită conform legii, poate solicita dreptul de folosinţă a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare atâta timp cât aceasta se găseşte în domeniul public al statului. 

„Infrastructura de Desecare-Drenaj nu se predă unei singure societăţi ci tuturor agricultorilor din amenajarea respectivă. Or­­­­ganizaţia de Desecare-Drenaj trebuie să constituie, în contul Agenţiei Naţio­nale de Îmbunătăţiri Funciare, o garanţie în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise. Această prevedere nu a existat până în acest an, când legislaţia a fost modificată”, informează MADR.