Gropile de gunoi din Regiunea București – Ilfov, în atenția comisarilor de mediu. Probleme sunt peste tot, dar închiderea nu este o soluție, mai ales că nu există ALTERNATIVE

Bombă ecologică – incineratorul de deșeuri medicale Stericycle, din ograda Iridex, care are contracte cu 90% dintre spitalele Capitalei – rămâne fără autorizație de mediu, din 23 octombrie!

Situația conformității depozitelor de deșeuri operaționale în Regiunea București – Ilfov (Iridex – Chiajna, Ecorec SA – Glina/Popești Leordeni și Ecosud SA – Vidra) a fost analizată în cadrul unei ședințe comune în care s-au reunit membrii Colegiului Prefectural Ilfov și cei ai Colegiului Prefectural al municipiului București. Au fost invitate să ia cuvântul în fața reprezentanților celor două colegii prefecturale – conducerile Agenției pentru Protecția Mediului (APM) București, Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, și cele ale Comisariatului București și Comisariatul Ilfov ale Gărzii Naționale de Mediu (GNM).

”Groapa de gunoi Iridex – Chiajna este una dintre sursele majore ale mirosului care afectează locuitorii din cartierele bucureștene Pajura, Bucureștii Noi, Crângași, Militari, Drumul Taberei, dar și populația din orașele Chiajna și Chitila”, recunoștea, în urmă cu două luni, ministrul Mediului, Cristiana Pașca-Palmer. Adică la momentul în care, după numeroase sesizări ale populației, inspectorii GNM descopereau, la Chiajna, mai multe nereguli, iar proprietarii erau somați să le remedieze, în termen de 60 de zile.

Activitatea SC Iridex Group Export SRL, desfășurată la punctul de lucru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), amplasat la limita dintre sectorul 1 și Chiajna este reglementată din punct de vedere al protecției mediului conform Autorizatiei Integrate de Mediu (AIM) 15/2007 revizuită la 15.09.2014.

 

Nereguli cu duiumul, 21 de măsuri impuse pentru rezolvare, 60 de zile la dispoziție

În urma controlului planificat, având ca scop verificarea conformării în raport cu prevederile AIM și legislația specifică, efectuat în perioada 25.07 – 29.07.2016 și la data de 4.08.2016, de către comisarii GNM, au fost constatate aspecte de neconformitate faţă de prevederile AIM şi amintim aici: în cazul compartimentelor celulelor (C)1, 2, 3, 4 și 5 – acoperirea provizorie nu era conformă Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor, iar scurgerea levigatului și precipitațiile au favorizat deteriorarea acoperirii provizorii prin formarea de ravene pe taluzuri. S-au identificat pe taluzurile și coronamentul compartimentelor, zone în care acoperirea provizorie nu s-a efectuat, sau este deficitară și s-au constatat neetanșeități la nivelul puțurilor de captare a gazului de depozit. Toate aceste aspecte favorizau migrarea gazului de depozit în atmosferă. În cazul C7, aflată în exploatare, operatorul economic nu a asigurat măsuri privind diminuarea mirosurilor, zona de depozitare având o suprafață mai mare decât cea stabilită prin Normativul tehnic. Nu se asigura acoperirea periodică cu material inert a deșeurilor depozitate. În cazul puțurilor metalice de captare a gazului de depozit s-au constatat efecte evidente ale coroziunii. Puțurile nu erau prevăzute cu dispozitive de siguranță pentru evitarea manipulărilor nepermise. Levigatul rezultat din compartimentul 7, aflat în exploatare, se scurgea pe drumul de acces acumulându-se la baza acestuia, iar rigolele cu rol de colectare a levigatului erau colmatate. Pe platforma betonată din cadul amplasamentului s-au găsit, în spațiu deschis, circa 1.000 de tone deșeuri, rezultate din refuz sortare, destinat coincinerării.

Societatea a fost sanc­­­ţionată cu amendă contravenţională de 100.000 de lei, iar pentru remedierea deficiențelor, precum și în vederea eliminării oricăror potențiale surse de emisie gaz de depozit, GNM a impus 21 de măsuri cu termen de rezolvare de 60 de zile. Pe 10.10.2016 a expirat acest termen, și, prin urmare, în vederea verificării modului de îndeplinire a măsurilor stabilite, comisarii Gărzii au început, pe 12 octombrie, un nou control la CMID. Rezultatele acestuia vor fi anunțate în circa 10 zile, iar dacă problemele nu s-au rezolvat, operatorului i se poate solicita, de către GNM, supendarea autorizației pentru 6 luni.

 

Bombă ecologică detonată în câteva zile?

Incineratorul de deșeuri medicale Stericycle, amplasat la granița sectorului 1 cu Chiajna, în ograda Iridex (de altfel deținut până la momentul vânzării către o firmă din America, chiar de către Iridex Group) și amendat recent cu 100.000 de lei de către comisarii GNM, pentru ”depășiri ale valorilor maxim admise la emisiile în atmosferă și pentru modul defectuos de stocare a deșeurilor în incinta de incinerare” rămâne fără autorizație de mediu. Asta pentru că, potrivit reprezentanților APM București, valabilitatea documentului deținut până în prezent expiră pe 23 octombrie 2016, iar problema care apare, în aceste condiții este una extrem de gravă. Mai ales că, 90% dintre spitalele din București au contract cu acest incinerator pentru distrugerea deșeurilor medicale.