Liga Primarilor s-a reunit la Ștefăneștii de Jos

˜ Aleșii locali din Ilfov reclamă probleme în aplicarea Legii 165/2013 și doresc reglementări mai clare

Săptămâna trecută, în Ștefăneștii de Jos a avut loc Liga primarilor ilfoveni, acțiune la care s-a consemnat o prezență numeroasă, alături de aleșii locali, la discuții participând prefectul și subprefectul județului, Adrian Petcu și Cătălin Pantazi, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), George Băeșu, Ruxandra Ghiba, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, dar și alți reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate din județ.

Deși Ordinea de zi a cuprins două puncte (inclusiv problematica definitivării salarizării unitare a personalului din administrația publică locală), cele mai aprinse discuții au fost legate de aplicarea prevederilor Legii 165/2013 privind măsurile ce se impun pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. În acest context, s-a amintit că, prin Ordonanța de urgență 66/30 decembrie 2015, au fost prorogate termenele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din legea în cauză, lege care a urmărit, prin impunerea unor termene fixe, să asigure finalizarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari, proces care se desfăşoară încă din 1991. Prin art. 5 din lege au fost constituite comisii locale pentru inventarierea terenurilor, având scopul de a identifica suprafeţele care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT). Prin art. 11 alin. (1), legea a stabilit în sarcina comisiilor locale şi judeţene de fond funciar, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti, obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la 1 ianuarie 2016. Art. 20 alin. (5) din lege prevede că terenurile nerestituite foştilor proprietari intră de drept, de la 1 ianuarie 2016, în Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile, iar art. 27 alin. (1) din lege stabilește că punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate începând cu aceeaşi dată, prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional. Ulterior intrării în vigoare a Legii 165/2013, ca urmare a apariţiei unor impedimente obiective, legate în special de asigurarea serviciilor topografice şi de suprapunerea de titluri de proprietate, prin OUG 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1), precum şi pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea art. 45 din lege, a fost prorogat termenul stabilit iniţial pentru finalizarea inventarierii. Procesul de inventariere a terenurilor condus, în multe localităţi din ţară, la identificarea a numeroase suprafeţe aflate în rezerva locală sau în proprietatea statului, care pot fi atribuite foştilor proprietari. Prorogarea termenului de inventariere a condus, însă, şi la suspendarea pe o pe­rioadă suplimentară a activităţilor comisiilor de fond funciar. În aceste condiţii, termenul de 1 ianuarie 2016 nu a mai fost considerat fezabil pentru finalizarea procesului de restituire, astfel încât, prin proiectul legii de aprobare a OUG 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 165/2013, precum şi a art. 3 din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, s-a propus și aprobat ulterior, prorogarea, până la 1 ianuarie 2017 a termenelor prevăzute de art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea 165/2013.

 

Discuții aprinse

Primul dintre primarii care au luat cuvântul și au supus atenției celor prezenți problemele pe care le întâmpină în interpretarea Legii 165, în diferite spețe, a fost Mircea Minea, de la Chiajna. Și, susținând, de asemenea, tot necesitatea ”limpezirii” modului de aplicare a unor prevederi legale, au vorbit, în continuare, primarul de la Brănești, Niculae Cismaru, de la Glina, primarul interimar Marin Vasile, de la Corbeanca, Valeriu Anton, de la Popești – Leordeni, viceprimarul Iosif Năstase, sau de la Găneasa și Gruiu, edilii Tudor Marin sau Ion Samoilă. Dar, chiar dacă unii aleși locali nu au luat direct cuvântul, întreaga sală a fost de acord cu sugestia primarului ”gazdă”, Anghel Rababoc, de a constitui un colectiv de lucru pentru redactarea unor propuneri de clarificări, eventual modificări ale textului Legii 165/2013.

De altfel, în acest spirit a vorbit și George Băeșu care a explicat că, ”lucrurile trebuie să fie clare și unitare în aplicarea legii”. Acesta a mai spus că va redacta o scrisoare pentru premierul Dacian Cioloș, în care vor fi expuse tocmai lucrurile care nu merg bine în aplicarea Legii 165/2013 și vor fi făcute, de asemenea, propuneri pentru o serie de modificări. Acestea vor ține cont tocmai de punctele de vedere expuse de reprezentanții autorităților locale din Ilfov și nu numai. ”E bine că am venit ca să văd ce probleme aveți și astfel să conturăm puncte de vedere cât mai precise”, a mai spus Băeșu. S-a vorbit, de asemenea, despre relația cu ADS-ul (Agenția Domeniilor Statului), opinându-se, de comun acord, că ”preluările de terenuri de la ADS se fac și azi cu mare dificultate, fiind nevoie de o schimbare rapidă și substanțială a modului de a trata lucrurile, din partea acestei instituții”.