Fără accesul presei, s-a desfășurat zilele trecute, la Prefectură, reuniunea de lucru a reprezentanților autorităților cu responsabilități în domeniul gestionării iazurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole de pe raza administrativă a judeţului,  precum și cu reprezentanții autorităților locale ilfovene.

Potrivit comunicatului de pe site-ul instituției, obiectul întâlnirii a fost sta­bilirea unui plan de acțiune în vederea inven­tarierii suprafețelor rămase disponibile la nivelul județului și care ar putea fi folosite pentru apli­carea noilor prevederi legale privind restituirea pro­prietăților. “Există la nivelul județului o serie de suprafețe cu un statut juridic neclar, suprafețe înscrise atât în domeniul public al statului, cât și al unităților administrativ-teritoriale sau al unor ministere. Acest statut juridic trebuie clarificat rapid, pentru a putea întocmi inventarul suprafețelor disponibile conform prevederilor Legii 165/2013”, a afirmat prefectul Spe­ranța Cliseru. Aceasta a solicitat reprezentanților in­stituțiilor participante la reuniunea de lucru să transmită în regim de urgență situația actualizată a patrimoniului, precum și documentele, contractele și actele ce stabilesc regimul juridic al suprafețelor menționate. De asemenea, în următoarele două săptămâni, Sistemul de Gestionare a Apelor București-Ilfov și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Ilfov vor furniza documentele ce atestă dreptul de proprietate sau administrare a cursurilor de apă și construcțiilor aflate pe acestea. La nivelul întregului județ vor fi declanșate verificări ale stării construcțiilor aflate pe cursul apelor. “Barajele și lacurile de acumulare, destinate, încă de la construirea lor, protejării localităților în cazul unor inundații, sunt în prezent colmatate, neîntreținute. Trebuie să îi identificăm pe cei ce răspund de în­tre­ținerea acestor con­strucții, să verificăm în ce măsură își respectă obligațiile, pentru că efectele negative se pot răsfrânge atât asupra Ilfovului, cât și asupra Capitalei”, a mai spus, potrivit comunicatului de presă, Speranța Cliseru.