Canal aparținând sistemului de irigații de pe teritoriul jud. Ilfov

@ Sistemul de amenajări de desecare, salvarea din situații periculoase provocate de inundaţii, este funcțional cu dificultăți – din cauza nerespectării zonelor de protecție a canalelor, colmatarea acestora, acoperirea cu vegetație sau deșeuri, dar și pentru că sunt folosite la deversarea abuzivă a unor ape menajere, acolo unde nu există canalizare

În cadrul celei mai recente întruniri a Colegiului Prefectural Ilfov, ședință care a avut loc în comun cu reprezentanții Colegiului Prefectural al Municipiului București, directorul Unității de Administrare Ilfov a Filialei Teritoriale Prahova, din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF UA Ilfov) a făcut o informare privind activitatea instituției.

Articol apărut în nr. 401 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Potrivit lui Paul Dobre, pentru Ilfov vorbim de aproape 50.000 ha amenajate cu lucrări de irigații (15 amenajări și 58 de stații de pompare – 8 stații de bază și 50 de stații de pompare de punere sub presiune) și de aproape 60.000 ha pe care sunt amenajate lucrări de desecare (57.718 ha – desecări gravitaționale, 837 ha – desecări cu pompare și 5 stații de pompare). Referitor la instalațiile de desecare, directorul a vorbit despre o lungime totală a canalelor – de 796.067 ml, despre un total de 569 podețe, 22 de stăvilare și 80 de ”căderi”.

În cazul activității de irigații însă, din păcate, lucrurile sunt clare, de ceva vreme… mai precis, din 2007, de când județul Ilfov NU a mai fost irigat! ”În urma aplicării Legii fondului funciar, terenurile deținute de CAP și IAS au fost fărâmițate în suprafețe mici pentru punerea în posesie a proprietarilor de drept. Aceștia nu s-au constituit în asociații și nu au mai solicitat apă pentru udarea culturilor. Cu toate eforturile depuse de ANIF și de organele în drept (poliţie, jandarmerie) pentru stoparea sustragerilor de componente din metal de la staţiile de pompare și din amenajări, acestea au fost descompletate și chiar devastate. Acestea sunt cauzele pentru care, în Ilfov, nu s-a mai irigat din 2007, în momentul de față neavând staţii de pompare funcționale pentru irigații”, a explicat Paul Dobre. Acesta a adăugat că, în urma solicitării unei societăți comerciale pentru constituirea unei Organizații a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, ANIF UA Ilfov a emis un referat tehnic pentru propunerea de constituire a acestei ”OUAI”, în vederea accesării de fonduri europene pentru reabilitarea stațiilor de pompare, punerea lor sub presiune și reabilitarea, evident, a rețelei de conducte îngropate. De asemenea, UA Ilfov a depus o ”notă conceptuală” de reabilitare a prizei gravitaționale de pe Lacul Buftea și a galeriei subterane de transport gravitațional al apei pentru irigații pe canalul CA din amenajarea Buftea – Căciulați, în vederea irigării culturilor pe o suprafață de 1.000 ha, direct din canal și/sau 2.527 ha cu staţiile de pompare SPP 2+3 Buftea, SPP5 Ext. Mogoșoaia, SPP 4+13 Tamaș.

Desecarea, pentru prevenirea situaților periculoase provocate de inundaţii

”Desecarea și evacuarea apei în exces din zonele depresionare și crovuri de pe terenurile cu aport freatic, cât și cele provenite din precipitaţii, se realizează printr-o reţea de canale de desecare care au un rol important și în combaterea pericolului de inundaţii. Totodată, din cauza extinderii intravilanului și construirii spaţiilor de locuit și economice fără a exista o infrastructură adecvată, în speţă canalizare pentru ape pluviale, uzate menajere/industriale-convențional curate, ANIF UA Ilfov preia aceste ape provenite de la diverși beneficiari în reţeaua de canale de desecare. Și, tot ANIF UA Ilfov emite avize de evacuare ape convenţional curate și pluviale și încheie contracte de prestări servicii în care sunt prevăzute anumite condiţii, astfel încât apele evacuate să fie convențional curate și urmărește, de asemenea, permanent, pe traseul canalelor de desecare eventualele guri de evacuare a apelor pe care nu le are în evidență și ia măsuri pentru intrarea în legalitate a deținătorilor acestora”, a prezentat Paul Dobre, activitatea de de­secare de la nivelul uni­tății ilfovene. În acest context, directorul a explicat că ANIF UA Ilfov are încheiate 180 contracte de prestării servicii pentru evacuarea apelor pluviale și menajere epurate/convențional curate.

Dificultăți în exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurii de îmbunătățiri funciare

Dobre s-a referit și la o serie de dificultăți întâmpinate în activitatea de exploatare, întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare. El a dat ca exemplu nerespectarea zonelor de protecție a canalelor, prevăzută prin lege, și amplasarea unor construcţii de interes public și/sau privat în interiorul acestora (rețele de gaze, străzi, alimentare cu apă etc). Și a făcut referire la orașul Otopeni – străzile M. Preda, M. Sorescu, Oașului, Maramureș, Munteniei, Transilvaniei – limitrofe cu canalul CC III, la străzile N. Stănescu, M. Basarab – limitrofe cu canalul CC IV sau la comuna Corbeanca – str. Socului – limitrofă cu canalul Cd 133 – cartier Măgura. ”Depozitarea deșeurilor provenite din gospodăriile limitrofe canalelor sau, izolat, deversarea apei menajere în mod abuziv în canalele de desecare; subdimensionarea staţiei de epurare a orașului Otopeni (situată pe str. Transilvaniei, care evacuează în canalul CC III apă neepurată corespunzător, fapt pentru care ANIF UA Ilfov este sancţionată de “Apele Române” – SGA Ilfov pentru de­pășirea concentraţiilor de poluanți), dar și unele dificultăți financiare ne crează probleme”, a explicat Dobre.

Măsuri dispuse

ANIF UA Ilfov a stabilit luarea unor măsuri cu efect imediat și de perspectivă, cum ar fi, spre exemplu, solicitarea aprobării de lucrări de întreținere și reparații, executate cu terţi prestatori, acolo unde se impune funcţionarea prioritară la parametrii proiectaţi a amenajărilor de desecare. Apoi, s-a depus la ANIF București pentru aprobare documentaţia pentru suplimentare debitului la subtraversarea DN1 București – Ploiești a canalului CC III, prin construirea unei staţii de pompare SPD 4, în Otopeni. De asemenea, unitatea ilfoveană va participa la acţiunile comune inițiate de primăriile din județ, “Apele Române” – SGA Ilfov – București, Garda Națională de Mediu, Consiliul Județean Ilfov, în vederea depistării și sancţionării agenţilor economici care nu respectă normele de protecţie a mediului și va interveni prin efort propriu cu mijloace manuale pentru igienizarea canalelor de desecare (strângere de PET-uri, resturi de vegetaţie ierboasă și lemnoasă provenite din gospodăriile limitrofe). Și, nu în ultimul rând, va încerca, alături de autoritățile locale, resposabilizarea locuitorilor în vederea menținerii curățeniei, pentru o comunitate nepoluată/verde, incluzând în această temă, evident, și canalele de desecare!