Încă 1,2 milioane de imobile au fost înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, anul trecut

Cifra este de 2,4 ori mai mare decât în 2018
De la 1 ianuarie 2020, au fost majorate sumele decontate pentru lucrările de cadastru general

În 2019, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a înregistrat gratuit pentru cetățeni peste 1.200.000 de proprietăți. În 2019, ANCPI a inițiat două proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor, urmând ca 660 de comune din România să fie cadastrate cu fonduri europene. Numărul imobilelor înregistrate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) a ajuns, astfel, la peste 2.400.000 și, tot anul trecut, ANCPI a eliberat online cel mai mare număr de extrase de carte funciară, respectiv 2.461.596!

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 484

Reamintim că, prin PNCCF, program susținut de Guvernul României, toate proprietățile sunt înregistrate gratuit pentru cetățeni în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de primării, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finanțat din venituri proprii ale ANCPI și fonduri europene. ANCPI a înregistrat, în 2019, peste 1.249.014 de imobile, ceea ce reprezintă de 2,4 ori mai multe față de 2018.

La finalul anului 2019, din cele 3.181 de UAT-uri din România, 79 de comune din 26 de județe erau cadastrate în proporție de 100%, având o suprafață de 746.428 de hectare. Cele mai multe imobile au fost înregistrate în județele Olt – 114.927; Galați – 102.166; Dolj – 83.334; Arad – 82.897; Buzău – 81.948; Teleorman – 75.976. 

La 31.12.2019 erau în derulare lucrări de înregistrare a imobilelor în 2010 UAT-uri, cu o suprafață de peste 4.082.576,83 de ha. Din totalul de 9,54 de milioane ha de terenuri agricole ce fac obiectul subvențiilor APIA, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 4,68 milioane ha (49%) și sunt contractate aproximativ 4,1 milioane ha (42,97%), cu termen de finalizare sfârșitul anului 2020, ceea ce reprezintă aproximativ 92% din totalul suprafeței subvenționate de APIA. La aceeași dată, erau înregistrate în evidențele ANCPI 8.011.319 de locuințe, ceea ce reprezintă aproximativ 91,84% din numărul total de 8.722.398 de locuințe din România, conform datelor INS.

Majorarea sumelor decontate

ANCPI a majorat, la sfârșitul anului trecut, sumele decontate pentru lucrările de cadastru general. Măsura se aplică începând cu 1 ianuarie 2020, iar ANCPI va plăti între 84 și 184 de lei (fără TVA) pentru înregistrarea unui imobil în evidențele de cadastru și carte funciară prin PNCCF. Astfel, persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru general vor primi cu 24 până la 52 de lei în plus pentru deschiderea unei cărți funciare, în funcție de gradul de dificultate al terenului (84 lei față de 60 lei, 96,6 lei față de 69 lei, 113,4 lei față de 81 lei, 142,8 lei față de 102 lei, respectiv 184,08 lei față de 132 lei).

În 2019, fiecare UAT a primit 160.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 155.000 de lei în 2018, față de 150.000 de lei în 2017 sau 135.000 de lei în 2016.

În 2019, au fost eliberate online 2.461.596 extrase de carte funciară, față de aproximativ 500.000 în anul 2018. Documentele, care sunt acceptate în prezent de 18 instituții bancare și nebancare, pot fi obținute în doar câteva minute. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platforma http://epay.ancpi.ro costă 20 de lei! Și, tot pe site-ul ANCPI se găsește lista instituțiilor care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online – (http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Institutii_26_11_2018.pdf).

Fonduri europene pentru UAT-uri din mediul rural

Totodată, ANCPI a accesat fonduri europene prin Proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul, al cărui beneficiar este ANCPI, finanțează lucrări de înregistrare sistematică în 660 UAT-uri din mediul rural, acoperind suprafața de 5,7 milioane ha. În urma procedurilor de achiziție derulate de ANCPI începând cu anul 2018, în 2019 au fost semnate 7 Acorduri-cadru pentru derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în 31 UAT-uri din 7 județe, cu o suprafață estimată de 289.946 ha. La finalul anului 2019, se aflau în etapa de încheierea contractelor de servicii 27 UAT-uri cu o suprafață de 343.735 ha, iar 239 UAT-uri cu o suprafață estimată de 1.490.379 ha se aflau în procedură de achiziție.

În cadrul proiectului major au fost efectuate plăți în valoare de 95,14 milioane lei.

Ilfov – cel mai mare procent de UAT-uri care finanțează lucrări de cadastru din fonduri proprii

Pentru Ilfov, datele ANCPI indică o suprafață totală de 156.322,68 ha teren, o suprafață totală realizată de 53.501,83 ha 16.563,40 ha – suprafață realizată ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, alte 21.662,16 ha – suprafață ce face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică și un rest de suprafață de 81.158,69 ha.

Județul Ilfov are cel mai mare procent de UAT-uri care finanțează lucrări de cadastru din fonduri proprii. În prezent, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică în 17 UAT-uri (6 UAT-uri pe finanțarea 3,2 UAT-uri pe finanțarea 4 și 14 UAT-uri pe finanțarea 5; unele dintre UAT-uri au accesat de două ori pentru aceeași lucrare). Din cele 40 de UAT-uri din județ, în 22 s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, finanțate din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor OUG 35/2016 (finanțarea 1 și 2 și 9 UAT-uri din 13 au încheiate contracte pe finanțarea 3).

În UAT-urile Copăceni și 1 Decembrie au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică demarate prin PNCCF (etapa 1 – pilot, pentru 87 de UAT-uri, la nivel național) și mai sunt în derulare lucrări în UAT Clinceni. 

De asemenea, 8 UAT-uri (Brănești, Mogoșoaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra, Petrăchioaia, Măgurele și Afumați) au în derulare lucrări de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale primăriilor respective, iar dintre ele, 5 UAT-uri au în derulare lucrari de înregistrare sistematică pe întreg UAT-ul (Brănești, Mogoșoaia, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra) și 3 UAT-uri (Măgurele, Afumaţi și Petrăchioaia) pe sectoare cadastrale. Dintre acestea, au fost finalizate Măgurele, Afumaţi și parţial Petrăchioaia și Brănești.