Din anul 2014, fermierii constituiți în persoane juridice vor avea de plătit noi impozite. Aceste impuneri vor afecta societăţile ce dețin construcții agricole, sere și solarii, silozuri și construcții zootehnice.

Potrivit OUG, contribuabilii care vor plăti noile impozite sunt:

a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcţionare; 

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; 

c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. 

Modalitatea de calcul și plată a impozitului

Impozitul „se calculeză prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor”, se arată în ordonanță. Din suma calculată se va scădea valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, de către contribuabil sau proprietar, potrivit prevederilor titlului IX. 

De asemenea se vor mai scădea valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole și viticole”, din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Contribuabilii vizaţi sunt obligaţi să declare noul impozit până la data de 25 mai (inclusiv) a anului pentru care este datorat acesta. Impozitul se plătește în două rate egale – până la 25 mai și până la 25 septembrie. Contribuabilii nou-înfiinţaţi vor datora impozitul începând cu anul fiscal următor.

Categoriile de construcții care vor fi impozitate

  •  clădiri agrozootehnice;
  •  construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane); 
  •  depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare); 
  •  Silozuri pentru furaje; 
  •  Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor; 
  •  Pătule pentru depozitarea porumbului; 
  •  Construcţii pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri; 
  •  Heleștee, iazuri, bazine, ecluze și ascensoare, baraje, jgheaburi etc. pentru piscicultură; 
  •  Terase pe arabil, plantaţii pomicole și viticole; 
  •  Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării: – din zidărie, beton, metal sau lemn și sticlă, respectiv construcţie ușoară din lemn și folie din masă plastică.