Centrul Județean Ilfov al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează, că perioada de depunere a cererilor de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, respectiv schema decuplată de producţie în sectorul de lapte și schema decuplată de producţie în sectorul carne s-a încheiat.

În campania de primire a  cererilor de solicitare a plăților naționale directe complementare (PNDC), pentru anul 2013, în sectorul zootehnic, la Centrul Județean APIA Ilfov s-au depus un număr de 286 cereri. Aceste cereri însumează un total de 4.344 animale și 9.506 tone de lapte, din cadrul cotei naționale.              

Ajutoare pentu motorină

Totodată, în comunicatul APIA Ilfov se fac precizări privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, conform procedurilor specifice de implementare și control. În aceste precizări se arată că ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare trimestrială, pentru motorina achiziţionată în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a H.G.763/2013 și data de 30.09.2014, pentru efectuarea lucrărilor mecanizate în sectorul vegetal, zootehnic și îmbunătăţiri funciare.

Acte necesare pentru obținerea subvenției

Pentru obţinerea aju­torului de stat pentru motorina utilizată pentru lucrările mecanizate, agricultorii trebuie să depună o cerere de acord prealabil pentru finanţare la Centrul Județean APIA pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole, sau unde au depus cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă însoţită de următoarele documente:

  •  copie de pe carte/buletin de identitate;
  •  copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau certificate de înregistrare fiscală;
  •  adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere/solarii), după caz;
  •  copia documentului care atestă înregistrarea /autorizarea sanitar veterinară pentru porci, păsări, albine, după caz;
  •  anexele 4,5,6, după caz, privind lista suprafeţelor și a structurii culturilor pentru care solicită ajutor pentru anul agricol 2013-2014.