Lucrezi în domeniul medico-social și vrei să-ți extinzi competențele, învățând o nouă meserie? Vino la cursul de formare profesională “Operator introducere, validare și prelucrare date (NC 4113.2.1)”, care va începe în aprilie, în județul Ilfov! Cursul este gratuit și este autorizat de CNFPA (Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților).

La final, vei obține o diplomă și o indemnizație de 960 de lei. Cursul de formare este organizat în cadrul proiectului “Pro-Sănătate – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European – Investește în Oameni! prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, Catalactica, în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC. 

Actele de care ai nevoie la înscriere

 copia actului de identitate,

 copia certificatului de naștere,

 copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorț (dacă este cazul),

 copia actului de studii al ultimei școli absolvite (diplomă și foaie matricolă),

 aviz medical din care să rezulte că ești apt pentru curs,

 adeverință de la locul de muncă, în original, din care să reiasă că ești angajat într-o unitate din domeniul medico-social, struc­turile menționate la condițiile de înscriere. Adeverința trebuie să includă și un extras din fișa postului, în care se identifică atribuțiile specifice domeniului medico-social.

Ulterior, vei completa și semna un formular de înregistrare, vei da o declarație cu caracater de consimțământ și vei semna și o declarație pe propria răspundere.

“Cursul se derulează pe o perioadă de 28 de săptămâni, din care, 12 săptămâni vor consta în pregătire teoretică și 16 săptămâni de pregătire practică, desfășurată la locul de muncă sau la alți angajatori din domeniul medico-social. Evaluarea finală se susține în fața unei comisii constituite din doi specialiști desemnați de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și coordonatorul de formare al Societății Naționale de Cruce Roșie din România)”, explică Niculae Mihalache, directorul Filialei Crucea Roșie Ilfov și, totodată, coordonator local al campaniei. Pentru informații suplimentare și înscriere, te poți adresa direct reprezentanților Crucii Roșii Filiala Ilfov, din B-dul M. Eminescu nr. 9, bl. R3, sc. A, ap. 1, orașul Buftea.

 

 Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să fii acceptat?

 să ai absolvită școala gimnazială (măcar 8 clase),

 să fii angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare în domeniul medico-social,

să nu ai un nivel de calificare în domeniul medico-social, superior nivelului doi,

 să nu fi participat la cursurile anterioare derulate în cadrul proiectului “Pro-Sănătate – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”,

 să nu fii autorizat să desfășori activități economice în mod independent, intreprinderi familiale și individuale.