La 40 de zile după marea sărbătoare a Învierii Domnului, creștinii ortodocși au celebrat Înălțarea. În joia din săptămâna a șasea, credincioșii și-au adresat salutul tradițional „Hristos S-a Înălțat!” și „Adevărat S-a Înălțat!” Cu acest prilej, în toate bisericile ortodoxe din întreaga țară au fost săvârșite slujbe și rugăciuni speciale pentru sănătatea și bunăstarea enoriașilor, dar și în amintirea celor trecuți în neființă.

Așadar, în săptămâna a șasea de la Înviere, Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a ridicat la ceruri, și ne veghează pururea, de la dreapta Tatălui. În această minunată zi, S-a Înălțat la cer de pe muntele Măslinilor, în văzul apostolilor Săi și a doi îngeri. 

Cartea Sfântă ne prezintă îngerii ca fiind cei care le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Mesia. Să nu se lase doborâți de durerea dispariției Lui, „Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A. 1,9).” 

Înălțarea, chipul deplinei îndumnezeiri 

Odată cu Înălțarea Sa la ceruri, Hristos a transfigurat întru totul îndumnezeirea firii omenești. Faptul că a îndumnezeit omenirea treptat, urcându-Se după Înviere la Tatăl Ceresc, nu înseamnă că El Și-a încheiat creația pe Pământ. El este de-a pururea prezent ca lucrător prin Duhul Sfânt. Aceasta este cea mai clară dovadă  că omul a fost creat ca ființă veșnică, nu sortită pieirii. Prin Înălțarea Domnului, omului i se arată unde trebuie să ajungă după moarte și i se deschide calea spre viața veșnică. Așa cum Le-a pro­mis Dumnezeu prin Cuvântul Lui, tuturor celor ce cred cu tărie în El.

S-au depus coroane de flori la monumentele eroilor 

Anual, în această mare zi, în toate colțurile țării li se aduc omagii eroilor neamului măreția și strălucirea jertfei lor. Slujitorii lăcașelor de cult din țară și de peste hotare au săvârșit ceremonii religioase speciale în care au fost pomeniți eroii căzuți la datorie, pe câmpurile de luptă pentru dreptate, libertate și pentru apărarea statului. În județul Ilfov, joi, în jurul orei 12.00, după slujbele religioase au fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor de la Buftea, Snagov, Otopeni, troița de la Chiajna ș.a.m.d. Reprezentanți ai autorităților locale și ai diverselor instituții publice și private au trecut pe la monumente și au depus coroane de flori, au ținut discursuri și au fost organizate parade.

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești la Înălțare Iisuse, Preabunule, 

Cel ce în locul întristării și al lacrimilor, mi-ai dat bucurie, 

Nu mă lipsi pe mine de veșnica veselie în Împărăția Ta.

Iisuse, Atotbunule, 

Cel ce m-ai umplut de bucurie cu Înălțarea Ta, 

Păzește sufletul meu în drumeția pământească.

Iisuse, Cel ce m-ai adunat precum cloșca puiul său,

Nu mă lăsa să rătăcesc pe căile acestei vieți.

Iisuse, Cel ce m-ai legat cu legătura dragostei,

La Cina cea de Taină, 

Nu mă lăsa pe mine ca satana să mă împrășie 

Ca pe o boabă de grâu.

Iisuse, Cel ce pacea Ta mi-ai lăsat-o moștenire, 

Păzește-mă să petrec întru dragostea Ta.

Iisuse, Cel ce ai găsit lăcașuri multe în rai, 

Găsește-mi și mie loc în Lăcașul Tău ceresc.

Iisuse, Cel ce Te-ai Înălțat de la mine la cer, 

Nu mă lăsa pe mine singur.  

Iisuse, Cel ce Ești strălucirea Slavei Tatălui, 

Luminează-mă pe mine cu lumina Feței Tale.

Iisuse, Cel ce Ești strălucirea minților cerești, 

Luminează-mă pe mine în ziua cea neînserată a împărăției Tale.

Iisuse, Cel ce ai venit cu mare slavă, 

Înalță-mă și pe mine cu mintea la ceruri.

Iisuse, Cel Mare și Lăudat în muntele Tău cel Sfânt, 

Vestește adevărul Tău peste tot pământul.

Iisuse, Cel ce ai mărit până la ceruri mila Ta, 

Arată peste tot pământul slava Ta.

Iisuse, Cel ce ai șezut la ceruri, 

În veci să fie cuvântul Tău în inima mea.

Iisuse, Cel ce Te-ai Înălțat de la mine la cer, 

Nu mă lăsa pe mine singur. 

Amin!