⬤ Colectarea datelor se face între 31 mai și 31 iulie 2021

Direcția Județeană de Statistică Ilfov anunță începerea, pe 10 mai 2021, a Recensământului General Agricol runda 2020, demers care se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 547, ediția print

Ce este recensământul agricol? Este operațiunea statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și /sau creșterea animalelor. Perioada de colectare a datelor începe, cum arătam anterior, pe 10 mai și se încheie pe 31 iulie 2021. În județul Ilfov vor fi prezenți în teren, în perioada recensământului agricol, 99 de recenzori, supervizați de 32 recenzori șefi.

Momentul de referinţă și perioade de referință:

  1. Ziua de 31 decembrie 2020 pentru:

efectivele de animale;

agricultura ecologică – sectorul animalier;

adăposturile pentru animale.

  1. Anul agricol 2019 – 2020 (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020):

modul de utilizare a terenului;

agricultură ecologică – sector vegetal;

persoanele care au lucrat în agricultură;

alte activităţi aducătoare de venituri;

alteinformații pri­vind activitățile des­ă­șu­rate în cadrul ex­ploa­tației agricole;

suprafața agricolă utilizată, proprietate a cetățenilor străini;

distribuția supra­feței agricole utilizate pe județe.

  1. Anul calendaristic 2020, pentru:

gestionarea dejec­țiilor animaliere;

numărul mediu de animale.

  1. Ultimii 3 ani, pentru:

dezvoltarea rurală.

Unitatea de observare  este exploataţia agricolă sau ferma – o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică și care desfășoară, pe teritoriul economic al României, activităţi economice în agricultură, în conformitate cu CAEN Rev.2, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Fac obiectul recensământului agricol acele exploatații care în perioada de referință (pentru suprafețe agricole utilizate în anul agricol 2019 – 2020, respectiv perioada cuprinsă între 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020, iar pentru efectivele de animale 31 decembrie 2020) au utilizat suprafețe agricole mai mari sau egale cu 15 ari (1.500 mp) și/sau au deținut mai mult de 10 păsări și/sau efective de animale (excepție făcând efectivele de cabaline). Principiul de înregistrare este cel al UTILIZĂRII terenului. Se va recenza întreaga exploatație agricolă, indiferent de numărul de locații unde utilizează suprafețe și/sau deține efective de animale, iar colectarea și înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, prin interviu faţă în faţă, cu capul/șeful exploataţiei agricole fără personalitate juridică/cu personalitate juridică sau o altă persoană din cadrul acesteia  utilizând un chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil (tabletă).

Pentru a produce statistici de calitate este nevoie de informații corecte de la toți fermierii, indiferent de dimensiunea economică a exploatațiilor agricole!

Conform art.11 alin.1 din OUG nr. 22/2020 privind Recensământul General Agricol din România runda 2020, capul/șeful exploataţiei agricole are obligaţia să furnizeze date și informaţii corecte și complete, să nu obstrucţioneze activitatea personalului de recensământ și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Datele cu caracter personal vor fi supuse unui proces de codificare (criptare) și anonimizare în vederea eliminării ireversibile a posibilităţii de identificare a repondenţilor. Informaţiile furnizate au caracter strict confidenţial și se vor folosi numai în scopuri statistice.

Scurt istoric al recensămintelor agricole în România

Primul recensământ la care regăsim caracteristicile fundamentale ale recensămintelor moderne a fost efectuat în 1838, în Ţara Românească. Acesta cuprindea atât caracteristici demografice, cât și caracteristici pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a agriculturii (suprafeţele cultivate cu cereale, numărul animalelor pe specii, pomicultura, viticultura și zonele de sericicultură). Primul recensământ al populaţiei și agriculturii, din perioada 1859 – 1860, a fost efectuat de către cele două oficii de statistică din Ţara Românească și Moldova, după Unirea Principatelor Române.

O deosebită importanţă au prezentat recensămintele animalelor domestice din anii 1900 și 1916, efectuate cu metode moderne de organizare, recomandate de către Institutul Internaţional de Statistică. În 1930, Ministerul Agriculturii și Domeniilor a hotărât să efectueze primul recensământ agricol din ţara noastră, acţiune care a fost abandonată, însă, la cererea Direcţiei recensământului populaţiei, pentru a nu afecta pregătitrea și desfășurarea Recensământului populaţiei din 29 decembrie 1930. Recensământul agricol din 1941, care a fost prima lucrare sistematică de acest gen efectuată în România, s-a desfășurat în cursul lunii aprilie, concomitent cu cel al populaţiei. După cel de al Doilea Război Mondial, primul recensământ agricol cu caracter general a fost efectuat în anul 1948. Între 1951 și 1989, au fost efectuate numai recensăminte specializate: recensămintele animalelor domestice, în perioada 1951-1989, care au fost efectuate anual sau la intervale de 4 ani; recensămintele viilor și pomilor, în anii 1964 și 1979. După 1990, primul recensământ general agricol s-a efectuat în 2002, urmat de cel din 2010.

Runda 2020 a Recensământului General Agricol este impusă de obligația României de a respecta legislaţia europeană în domeniul statistic, precum și recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie și Agricultură, conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.