Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice a solicitat inspectoratelor școlare judeţene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București să asigure informarea părinţilor cu privire la lista actualizată a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate din fiecare judeţ și din Capitală. În acest sens, inspectoratele școlare vor colabora cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru a furniza o imagine la zi a acestor informaţii.

 

Lista va fi elaborată într-un format accesibil publicului larg și va fi afișată atât la avizierele inspectoratelor școlare judeţene, cât și pe prima pagină a site-urilor inspectoratelor școlare/instituţiilor conexe.