Proiecte importante la nivel județean

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 24 martie a.c., condusă de vicepreședintele CJI Cristina Manicea, a avut pe ordinea de zi 7 proiecte de hotărâri, care au fost aprobate, în totalitate, de către consilierii județeni.

Unul dintre aceste proiecte a avut în vedere modificarea HCJI 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului. În urma votului secret exprimat de consilierii prezenți, locul Eugeniei Postelnicu a fost luat de Florin Răducu Covaci, care, pe 11 martie 2015, a fost numit temporar în funcția de director al Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov. Tot privitor la activitatea ATOP, consilierii au luat în discuție și au aprobat Planul Strategic pentru 2015 al Autorității. Documentul este structurat pe capitole care au în vedere obiectivele naționale prioritare, identificate în programul de guvernare și în Planul de activități al Ministerului de Interne și al Poliției Române, obiectivele și prioritățile de interes local, indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc și capitolul de buget și dotare a poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora, din surse extrabugetare.

Mai mulți bani pentru dotarea ISU

Un alt punct pe ordinea de zi a avut ca scop modificarea HCJI 36/9 martie 2011, privind participarea Ilfovului în proiectul ”Dezvoltarea și dotarea serviciilor specializate pentru intervenții în regiunea București-Ilfov”, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov (ADIBI), prin care se vor achiziționa autospeciale ce vor intra în dotarea ISU „Dealul Spirii”. Modificarea propusă prevede  suplimentarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 1.373.457,18 lei (reprezentând cota parte de 40%, aferentă județului Ilfov pentru proiectul menționat). Această creștere a finanțării a apărut ca urmare a faptului că suma prevăzută inițial în bugetul de achiziționare a Lotului 1 de autospeciale s-a dovedit a fi insuficientă. Valoarea totală a sumei suplimentare necesare este de 3.433.642,96 lei, TVA inclus, din care, așa cum aminteam, contribuția CJI va fi de 1.373.457,18 lei, iar ce a municipalității bucureștene – 2.060.185,78 lei. „În acest mo­ment, procedura de achiziție publică pentru loturile 2 și 3 a fost finalizată, fiind semnate contracte de livrare pentru autospecialele ce compun aceste loturi. Însă procedura de achiziție publică pentru lotul 1 a fost anulată de două ori, nefiind depusă nicio ofertă. Și, pentru că până la sfârșitul acestui an, proiectul menționat trebuie finalizat (inclusiv plata către furnizor) este necesară adoptarea de către ADIBI a unor măsuri corective, în caz contrar rambursarea către beneficiar a sumelor eligibile nu se va mai efectua”, a explicat Cristian Pistol, directorul ADIBI. În con­se­cință, consilierii au votat, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre. 

Finanțare pentru DJ 401A

Consilierii județeni au fost de acord și cu aprobarea unor cheltuieli suportate de către CJI în cadrul proiectului „Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) și km. 28-209 (Domnești) în cadrul POR, Axa Prioritară 2, DMI 2.1”. Este vorba de 34.827.824,52 lei, sumă rezultată din diferența dintre valoarea cheltuielilor eligibile de 69.372.161,63 lei (bugetul total al proiectului este de 85.754.438,31 lei) și cuantumul cheltuielilor eligibile nerambursabile, în sumă de 34.544.337,11 lei, în cadrul proiectului menționat anterior.

De altfel, un alt punct pe ordinea de zi a celei mai recente ședințe a CJI, a avut în vedere proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local. Este vorba de 31.215.270 lei, din excedentul de 157.689.915 lei, constituit, la finele anului trecut, din diferența între venituri efectiv încasate și cheltuieli efectiv realizate, ce vor avea ca destinație finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru capitolul Transporturi. Mai exact, este vorba despre banii necesari pentru participarea CJI la proiectul modernizării DJ 401A. 

Au fost aprobate actul constitutiv și statutul Asociației ”Măgurele Science Park”

„Măgurele Science Park” a fost creat în urma asocierii dintre CJI, ADIBI, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Horia Hulubei” – IFIN – HH – Măgurele High Tech Cluster și Consiliul Local Măgurele. Scopul acestei Asociații are în vedere stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice, în con­textul proiectului ELI-NP, prin intermediul transferului de tehnologie și a inovării.  Mai exact, se urmărește crearea condițiilor necesare pentru realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării, în cadrul proiectului amintit, în aplicații comerciale inovative, cu impact în numeroase domenii de activitate. La asociație pot adera, ulterior, potențiali investitori privați. În urma votului consilierilor, au fost aprobate actul constitutiv al Asociației „Măgurele Science Park” și statutul acesteia.

Cesiune panou

Și, în final, a fost aprobată și o cesiune a contractului de închiriere nr. 12200/20.12.2012, încheiat între CJI și SC Media Advertising SRL, în favoarea SC Happy Samson Company SRL, pentru suprafața de teren de 16 mp, situată în Otopeni și aflată în domeniul public al Ilfovului și administrarea Consiliului Județean.