Înscrierea copiilor la gradiniță și în clasa pregătitoarePentru anul școlar 2012-2013 înscrierea la școală a copiilor care trebuie să înceapă învățământul primar se va face în funcție de:
• Vârsta copilului,
• Participarea la grădiniță,  
• Decizia părinților.

Are 6 ani împliniți între 1 septembrie 2012 și 31 decembrie 2012(născut între 1 septembrie și 31 decembrie 2006, inclusiv.
La grădinița în grupa mare dacă părintele/tutorele legal nu dorește înscrierea în învățământul primar sau dacă evaluarea dezvoltării copilului de către experți recomandă înscrierea la grădiniță.
În clasa pregatitoare dacă părintele/tutorele legal instituit solicită în scris acest lucru și dacă evaluarea de către experţi atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.

În ce clasă se înscriu copii care au cerințe educaționale speciale?
Conform legii, în clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani pană la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților/ a tutorilor pot fi înscrişi în clasa pregătitoare și copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Cum se face înscrierea copilului la o școală cu predare în limba unei minorități naționale?
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I în unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale se face la fel cu înscrierea copiilor în celelalte unități ale învățământului de stat. În localitățile în care majoritatea unităților de învățământ sunt cu predare în limba română și există un număr mic de unități de învățământ/secții cu predare în limba unei minorități naționale, comisiile județene/comisia municipiului Bucureşti vor stabili ciscumscripții școlare specifice pentru copii care au ca limbă maternă limba respectivă.

Poate copilul meu să meargă la altă școală decât cea la care este arondată locuița?
Da. Puteți opta pentru o altă școală decât cea la care sunteți arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii ( în perioada 20-27 martie).

Unde depun dosarul?
Dosarul cu toate documentele se depune la școala la care solicitați înscrierea. Personalul specializat din școală va procesa dosarul dvs. Este inutil să depuneți mai multe dosare, la mai multe școli, pentru că procesarea este informatizată și aplicația informatică nu va permite înscrieri multiple.

Cum se va face departajarea copiilor care solicită înscrierea în altă școală decât cea la care este arondat domiciliu în situaţia în care sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile?
În situația în care pentru anumită școală sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile după înscrierea copiilor, departajarea celor înscriși se va face în raport cu următoarele criterii:
a.) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap,
b.) existența unui document care dovedește că elevul este orfan de ambii părinți,
c.) existența unui document care dovedește că elevul este orfan de un părinte,
d.) existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/ angajat în învățământ,
e.) existența unei frate/surori a candidatului înmatriculat/ă în unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

Cum îmi înscriu copilul?
Înscrierea copiilor se va face în urma completării de către personalul școlii a unei fișe-tip de înscriere în prezența părinților. Completarea fișei-tip va dura aproximativ 10 minute. Pentru completarea acestei fișe de înscriere părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate și o fotocopie a certificatului de naștere a copilului. După completarea de către personalul școlii a fișei tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor.

Când îmi înscriu copilul?

Înscrierea în clasa pregătitoarei clasa I se va face în 4 etape succesive:
a.) Etapa 1 ( 5-16 martie a.c) – vor fi înscrişi copii care solicită înscrierea la școala de circumscripție
b.) Etapa 2 (20-27 martie a.c) – vor fi înscrisi copii care solicită înscrierea la o altă unitate școlară, pe locurile rămase libere după repartizarea copiilor.
c.) Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) – sunt înscriși copiii care au solicitat înscrierea la o altă școală, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la nici o etapă de înscriere.
d.) Etapa 4(2-9 mai 2012 ) – este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculați din diferite motive .

Cum voi afla rezultatul?
Rezultatul va fi afişat la unitatea de învățământ la care ați depus cerere.

Îmi pot fi ceruți bani în momentul înscrierii copilului la școală?
Nu. Acest lucru este strict interzis în învățământul de stat. Solicitarea unei sume de bani sau a oricărui alt avantaj material în momentul înscrierii copilului este un abuz și puteți reclama acest lucru la tel verde 0 800 801 100.

Unde mă informez suplimentar?
Informații suplimentare referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare puteți afla gratuit:
– Direct de la unitațile de învățământ, care sunt instruite în acest sens
– Gratuit telefonic de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, la tel verde 0 800 816 221, Luni-Vineri, între orele 9.00-17.00 .