Human Capital Solutions, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov, Camera de Comerț și Industrie Iași și OD Consulting, anunţă finalizarea, pe 2 iulie 2013, a proiectului „Îmbunătățirea calității managementului și a capacității interne a întreprinderilor, prin intermediul antreprenoriatului”.

Obiectivul general al proiectului a urmărit creșterea adaptabilității IMM-urilor în vederea îmbunătățirii performanței și capacității interne a acestora prin dezvoltarea resurselor umane de nivel managerial și promovarea culturii antreprenoriale. Astfel, în cele 30 de luni de derulare ale proiectului au fost evaluaţi, formaţi și consiliaţi 308 întreprinzători și manageri de IMM-uri din regiunile București – Ilfov, Centru și Nord – Est. Dintre aceștia, primii 30 ce au obținut rezultate deosebite şi au beneficiat de o vizită de studiu în Sofia, Bulgaria.

Valoarea totală eligibilă a proiectului, accesat în cadrul Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.1 – a fost de 4,003,111 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile a fost de 3.802.955 lei.