Summit-ul China – țările Europei Centrale și de Est (ECC), desfășurat recent la București, a avut ca element central dezvoltarea relațiilor economice dintre părțile participante. Concluzia este evidentă: China dorește să investească semnificativ în această regiune a Europei. Pentru a afla care sunt așteptările autorităților ilfovene privitoare la această intenție a investitorilor chinezi, i-am solicitat președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, o opinie.

Redacția: Având în ve­de­re că premierul chinez, ­Li ­Keqiang, vorbea la summit-ul de la București despre o linie de finanțare de 10 miliarde de euro, cum apreciați oportunitatea de a atrage investitori în județul Ilfov?

Marian Petrache: În ultimii ani, interesul Chinei pentru Europa Centrală și de Est a crescut considerabil, manifestându-se ca o nouă direcție de politică externă, în cadrul mai larg al relațiilor cu UE. În ultima vreme, valoarea schimburilor comerciale între cele 16 state ECE cu China a fost doar cât cea a Italiei. Totalul investițiilor făcute de China în cele 16 țări este mai mic decât cel al investițiilor realizate în Suedia, iar  investițiile celor 16 state în China sunt mai mici decât cele ale Austriei. 

Summit-ul de la Bu­curești a confirmat faptul că și în viitor cooperarea la nivel local va fi încurajată și susținută, constituind unul dintre cei mai importanți piloni ai cooperării China – ECE. Așadar, conform Liniilor directoare de cooperare stabilite la București, urmează să se înființeze o asociație a conducătorilor și guvernatorilor de provincii din China și țările ECE, la care provinciile și municipalitățile vor adera pe bază de voluntariat. În concluzie, cooperarea la nivel regional sau local beneficiază de susținerea autorităților centrale, atât din România, cât și din China. Prin urmare, depinde numai de capacitatea autorităților locale, a  Camerei de Comerț și Industrie Ilfov și a mediului de afaceri să transformăm oportunitățile de afaceri și de investiții ale județului în realități economice.

China, cel mai mare partener economic din Asia al României

R: Cum vedeți dezvoltarea unei relații privilegiate de parteneriat cu RP Chineză?

MP: China a devenit, deja, cel mai mare partener economic din Asia al României, iar premierul Victor Ponta a propus, cu ocazia vizitei la Beijing din acest an, ridicarea relației bilaterale la nivel de parteneriat strategic. Investițiile chineze în România se cifrează la 400 de milioane USD, China ocupând locul 18 în clasamentul țărilor care au investit în România. Cel mai mare volum al schimburilor comerciale ale României cu China s-a înregistrat în 2011 – 4,4 miliarde dolari. În primele 10 luni ale anului 2013, schimburile bilaterale s-au cifrat la circa 3,27 miliarde dolari, iar exporturile românești au înregistrat în această perioadă o creștere cu 25%, comparativ cu anul 2012. La sfârșitul lunii octombrie activau în România 10.878 firme cu participație chineză la capital.

Cooperarea locală este, cum spuneam, o parte importantă a cooperării la nivel național. Cu pragmatism și seriozitate, dezvoltarea unei relații pe acest palier poate contribui la creșterea economică a județului nostru. Totodată, noi urmărim implicarea județului Ilfov și în proiecte economice și investiționale importante aflate pe agenda dialogului interguvernamental româno-chinez.

Ilfov, relații de colaborare cu provincii chinezești

R: Cum ve­deți această co­laborare la nivel lo­cal?

MP: În documentul adoptat cu prilejul Summit-ului – “Bucharest Guidelines” – anul 2014 a fost desemnat anul promovării investițiilor și afacerilor în relația ECE – China. Printre măsuri se numără promovarea investițiilor și afacerilor în domeniul infrastructurii, IMM, agriculturii, transporturilor feroviare și telecomunicațiilor.

Județul Ilfov dezvoltă relații de prietenie și cooperare cu Provincia Jiangsu, cu Municipiul Chongqing și Provincia Zhejiang, acest tip de relații implicând nu numai autoritățile locale, ci și mediul de afaceri și locuitorii unităților administrativ-teritoriale respective. Cu sprijinul Consiliului Județean, la sfârșitul lunii trecute au fost făcuți primii pași în relația de înfrățire din­tre Comuna Afu­mați și Districtul Xiaoshan al capitalei Hangzhou, provincia Zhejiang.

Comuna Afumați, înfrățită cu provincia Xiaoshan 

R: Anul 2013 a fost pentru dum­neavoastră un an bogat în eve­nimente în pri­vința re­la­țiilor cu China. Ați participat la Forumul Liderilor Locali din China și Europa Centrală și de Est, ați primit delegația parlamentară a provinciei Zhejiang,  delegația din districtul Xiaoshan și  delegația Oficiului pentru Afaceri Externe din provincia Jiangsu. Am dori să ne detaliați agenda convorbirilor din cadrul acestor întâlniri.

MP: Agenda convorbirilor cu delegația din districtul Xiaoshan a inclus schimburi economice și comerciale între acest district și județul Ilfov, construcții urbane și management și stabilirea de relații de înfrățire între districtul Xiaoshan și comuna Afumați.

Consiliul Județean Ilfov a facilitat dialogul direct între districtul Xiaoshan și comu­na Afumați. La inițiativa ­păr­ții chineze, primarul comunei Afu­mați, Gabriel Dumănică, și șe­ful delegației chineze, Yu Donglai, au semnat Scrisoarea de intenție privind stabilirea relațiilor de înfrățire între comuna Afumați și districtul Xiaoshan din provincia Zhejiang, relații care se vor bucura de sprijinul CJI, în continuare. 

Cu delegația din provincia Jiangsu am discutat despre stabilirea de relații de înfrățire între cele două unități teritorial-administrative, despre schimburi economice, educaționale și culturale, dar și despre participarea mediului de afaceri din județul Ilfov la cea de-a treia ediție a Expoziției Internaționale de Import a Chinei, ce se va desfășura în Kunshan, Jiangsu, în perioada 14 – 17 mai 2014. Consiliul Județean, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a județului Ilfov, a demarat deja acțiunea de promovare în mediul de afaceri local a acestei expoziții internaționale.

La astfel de întâlniri care vizează înfrățirea instituțională nu numai agenda este importantă, ci și reprezentarea. Consiliul Județean a fost inițiatorul și organizatorul vizitelor, dar de fiecare dată am invitat să ni se alăture și Instituția Prefectului, Camera de Comerț și Industrie Ilfov, primării de orașe sau comune, precum și parlamentari de Ilfov.

CJI vrea să atragă investitori din provincia Jiangsu

R: Consiliul Județean Ilfov a acordat un interes aparte vizitei delegației din provincia Jiang­su în contextul summit-ului de la București?

MP: Trebuie să precizez că toți membrii delegației făceau parte din Oficiul pentru Afaceri Externe al Guvernului provinciei, structura responsabilă de coordonarea afacerilor externe ale tuturor departamentelor și serviciilor de dezvoltare socială și economică din provincie, precum și a afacerilor externe non-guvernamentale. De asemenea, Oficiul este cel care aprobă și administrează relațiile de înfrățire la nivel local. A fost, prin urmare, interlocutorul cel mai potrivit pentru proiectul de înfrățire. 

Programul pregătit pentru această delegație a reflectat, un interes aparte al Consiliului Județean Ilfov pentru atragerea de investiții, promovarea comerțului bilateral și a schimburilor interumane, pentru dezvoltarea de proiecte comune. Așadar, ne-am concentrat, în mod special, pe mai multe întâlniri cu mediul de afaceri din județ, Consiliul Județean Ilfov fiind decis să folosească toate resursele pentru promovarea cooperării între societățile economice și comerciale, să încurajeze și să susțină implicarea camerelor de industrie și comerț din Ilfov și provinciile partenere.

Pe de altă parte, Forumul economic China – Europa Centrală și de Est a reprezentat pentru Consiliul Județean –  prezent la mai multe grupuri de lucru – o bună ocazie de promovare a județului și oportunităților de afaceri, prin distribuirea unui CD invitaților, care cuprindea un mesaj-invitație și o prezentare amplă ju­dețului.

R: Care dintre întâlnirile pe care le-ați avut indică perspective în dezvoltarea  cooperării cu Provincia Jiangsu?

MP: În primul rând, aș vrea să subliniez că perspectivele de cooperare identificate vor sta la baza viitorului document ce va fi semnat între Consiliul Jude­țean Ilfov și re­pre­zen­tan­ții provinciei Jiangsu.

Programul vizitei a cuprins dis­cuții privitoare la domeniile CDI (Cercetare, Dezvoltare, Inovare) la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, producției cinematografice – la Studiourile Castel Film și MediaPRO, producției de vinuri – Domeniile Ostrov, industriei farmaceutice din județul Ilfov – CENTRUL AMETHYST RADIOTHERAPY, FARMEXPERT, LABORATOARELE MEDICA, LAROPHARM. 

Discuțiile au fost constructive și au cuprins iniția­tive, proiecte comune de cercetare, realizarea unui schimb de cercetători și stu­denți-bur­sieri. A fost făcută o invita­ție la Conferința Internațională pentru Transfer Tehnologic și Comercializare din China. De asemenea, se are în vedere realizarea unei  emisiuni TV, în parteneriat, posibilitatea închirierii studiourilor, inclusiv a echipamentelor și a staff-ului. S-a luat în discuție procedura de înregistrare a produselor farmaceutice și modalitatea de a contacta firmele chinezești interesate. Totodată, s-a discutat despre exportul de vinuri și parteneriatul cu o firmă de distribuție. 

Întâlnirea delegației cu re­prezentanți ai co­munității chi­neze din ju­deț – China Town Grup de Investiții și Aso­cia­ția Uniunea Română a Chine­zi­lor din Provincia Jiangsu – a relevat, de asemenea, opor­tunitățile economice generate de complexul China Town și nevoia de a identifica și atrage noi investitori chinezi, pentru a continua dezvoltarea acestui complex. 

Agenda a mai inclus convorbiri cu primarul orașului Chitila, Emilian Oprea, care și-a exprimat interesul pentru construirea unei zone logistice (parc industrial, depozitare logistică) și a unui terminal container în această localitate.

Un județ atractiv pentru oamenii de afaceri

R: Care ar fi principalele atu-uri ale județului Ilfov, într-un  parteneriat cu un investitor străin?

MP: Județul Ilfov are avantajul de a se afla într-o strânsă interde­pendență cu capitala României. Împreună cu Bucureștiul formează Regiunea 8 de dezvoltare, cea mai activă zonă economică din România, în primul rând  pentru investiții directe și pentru activități de pro­ducție. Per­spec­tiva deschiderii unor fabrici în Ilfov, este avantajoasă datorită  for­ței de muncă mai ieftine de­cât în restul Europei, re­ducerii costurilor de transport și eliminării taxelor vamale.

Județul Ilfov este atrac­­tiv și pentru activități logistice și de transport deoarece este localizat la confluența celor două coridoare de transport rutiere și feroviare pan-europene care traversează România (IV și IX), în proximitatea coridorului fluvial VII și are o densitate a rețelei rutiere și feroviare peste media pe țară.

Calitatea forței de muncă, agricultura intensivă, infrastructura de CDI, oferta diversificată de infrastructură și servicii de agrement sunt numai câteva dintre atu-urile în dialogul cu potențialii investitori străini. Ele constituie suportul unor măsuri și proiecte de viitor ale județului, care au fost incluse în Strategia Orizont 2020.  

R: Ce așteptări aveți în ­perspectiva dezvoltării județului Ilfov? 

MP: Companiile din țările noastre cred că pot dezvolta relații fructuoase de afaceri, incluzând schimburi bilaterale, proiecte de investiții și cooperări pe terțe piețe.

Relația cu RP Chineză este doar o componentă, Consiliul Județean Ilfov fiind, totodată, membru în Asociația Regiunilor Europene și în Comitetul Regiunilor. Aceste organizații, cu rol decisiv în promovarea intereselor economice, politice și culturale ale regiunilor, în formarea de parteneriate bilaterale și multilaterale între regiuni cu interese comune, ne pot asigura oportunități concrete de cooperare interregională și transnațională. Iar atragerea de fonduri europene pentru perioada 2014-2020 rămâne una dintre prioritățile majore pentru noi.

Și, nu în ultimul rând, ne dorim ca rezultatele acestor acțiuni de cunoaștere, angajament și responsabilitate să redefinească poziția județului Ilfov în raport cu prezența investitorilor străini, în scopul ob­ținerii a  cât mai multor beneficii economico-investiționale, pentru că avem nevoie.