Reuniunea semestrială a Grupului de Lucru Mixt pentru romi, constituit la nivelul Prefecturii Ilfov, a analizat pe 13 decembrie  principalele acțiuni desfășurate în cursul acestui an. Au fost luate în discuție aplicarea HG 1221/2011 care se referă la strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, activitatea de mediere sanitară, dar și constituirea unui Grup de lucru pe tema comunității rome.

Prezentarea principalelor acțiuni derulate în cursul acestui an pentru implementarea prevederilor HG 1221/2011 a fost făcută de consilierul Daniela Miculete, membru al Biroului Județean pentru Romi (BJR) Ilfov. Potrivit acesteia, în urma întâlnirilor Grupului de Lucru mixt pentru romi, din care fac parte reprezentanți ai Prefecturii Ilfov, ai Consiliului Județean, experți locali pentru romi și mediatori sanitari, angajați în cadrul primăriilor, reprezentanți ai instituțiilor publice deconcentrate și ai unor ONG-uri – s-a evidențiat faptul că este necesară o colaborare mai strânsă între experții locali, mediatori și autoritățile locale. Iar în ceea ce privește Grupurile Locale de Lucru (GLL) constituite la nivelul primăriilor – acestea au fost înființate în Buftea, Pantelimon, Popești-Leordeni, Balotești, Cernica, Ciorogârla, Cornetu, Glina, Mogoșoaia, Petrăchioaia, Tunari, 1 Decembrie. La Găneasa a fost elaborat actul de constituire a GLL. De asemenea, Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) s-au constituit la Cernica, Ciorogârla, Glina, Petrăchioaia, Balotești, Tunari și Jilava, iar Planuri Locale de Acțiune (PAL) au fost aprobate de către consiile locale la Balotești, Cernica, Mogoșoaia, Petrăchioaia, Tunari. Găneasa și Glina au PAL-uri elaborate, dar nu au fost supuse aprobării consiliului local. O situație deosebită s-a constatat la nivelul localităților Chitila, Măgurele, Afumați, Corbeanca, Grădiștea, Jilava, Ștefăneștii de Jos și Vidra, unde, la începutul acestui an, nu erau înființate nici GLL-urile și nici GIL-urile, iar PAL-urile nu erau elaborate. Și, cel puțin trei dintre aceste unități administrativ-teritoriale au, conform datelor statistice aferente Recensământului populației și locuinței din 2011, printre cele mai numeroase comunități de romi din Ilfov: Jilava cu 1.467 persoane, Ștefăneștii de Jos, cu 892 și Vidra, cu 1.166 de romi.

”Tot pe vorbe nu mai merge. Dacă avem proiecte, avem șanse reale. Există cadru legal, avem sursă financiară, să începem și noi! Ne trebuie doar perseverență”, a declarat prefectul județului Ilfov, Speranța Cliseru, referindu-se la demersurile făcute la nivel local, pe liniile trasate de Strategia Guvernului de incluziune a romilor pentru perioada 2012-2020. O să luptăm ca să constituim acest grup (n.r. – Grupul de lucru pe problematica comunității rome, la nivelul Prefecturii Ilfov), pentru că o voce comună se poate impune și la nivel national. După 15 ianuarie vom relua demersurile, mai ferm decât până acum. Au trecut 2-3 ani și nu s-a făcut nimic”, a adăugat prefectul. La rândul său, Gabriela Panait, consilier al ministrului Muncii, Mariana Câmpeanu, a explicat că, în acest moment, Strategia se află în plin proces de revizuire, după o serie de observații ale UE. În plus, punerea ei în practică a fost blocată de lipsa fondurilor finaciare. Termenul de finalizare a revizuirilor este, potrivit consilierului ministerial, aprilie 2014.