IPP: ?Rom?nia are nevoie urgent? de un guvern!?

?Rom?nia are nevoie urgent? de un guvern condus de un t?n?r specialist din r?ndul partidelor, indecizia pre?edintelui Iohannis poate duce la contestarea mandatului s?u, ceea ce ar fi ?dramatic?, iar partidele mari ar trebui s? se dizolve dac? nu sunt capabile s? g?seasc? solu?ii?, sus?ine Institutul pentru Politici Publice (IPP).

IPP (organiza?ie care nu a participat la consult?rile de s?pt?m?na trecut? ale lui Klaus Iohannis cu reprezentan?i ai societ??ii civile) critic? suspendarea negocierilor pentru formarea unui nou guvern, sus?in?nd c? ?eful statului a pus pe primul loc petrecerea weekend-ului.

?Consecvent cu recentul apel f?cut pre?edintelui Iohannis ?n seara zilei de miercuri (n.r. – 4.11.2015) de a intra ?n contact ?i cu societatea civil? (cu c?t mai ?mul?i oameni tineri din strad?) pentru a da un semnal simbolic ?n plus mai ales partidelor mari, nereformate ?i necredibile, IPP consider? c?, orice alt? consultare suplimentar? necesar? pe?edintelui Klaus Iohannis trebuia f?cut? imediat, p?n? la g?sirea unei solu?ii, indiferent de faptul c? este ?week-end. Atragem aten?ia c?, pe fondul situa?iei de contestare generalizat? a clasei politice, indecizia ?i aparenta degajare manifestate de pre?edinte pot duce la contestarea sa ?i, implicit, la solicitarea de a-?i depune mandatul, situa?ie cu adev?rat dramatic? pentru esta?blishment-ul politic rom?nesc?, arat? IPP, ?ntr-un comunicat de pres? remis Mediafax.

Reprezentan?ii IPP sus??in formarea rapid? a unui guvern condus de un reprezentat al ?noii genera?ii de speciali?ti, dar care s? fie membru al unui partid ?i nu tehnocrat.

 

?Fa?? de alte voci din organiza?iile neguvernamentale consacrate (?), IPP, av?nd experien?a lu?rii deciziilor politice ?n Parlament, pledeaz? pentru un Guvern condus de un reprezentant al noii genera?ii de speciali?ti cu solid? preg?tire economic?, dar care s? fie ?n acela?i timp, f?r? s? fi f?cut bravad? de acest lucru, ?i membru al unui partid politic, astfel ?nc?t s? se ?nceap? ?i reconstruc?ia intern? a partidelor?, men?ioneaz? sursa citat?.