Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a fost desemnat premier interimar de către preşedintele Klaus Iohannis.  El este, din 2012, rector al Universităţii de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. 

Sorin Cîmpeanu, în vârstă de 47 de ani, ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din decembrie 2014, a absolvit Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV), în anul 1991. În anul 2000, a obţinut diploma de doctor, la aceeaşi instituţie de învăţământ superior.

Premierul intermiar are mai multe calificări profesionale, între care un certificat de absolvire a unui curs de comunicare managerială în structurile publice şi private, acordat, în 2011, de către SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”, un certificat de pregătire în tehnologia educaţiei la distanţă/Formare experţi evaluatori externi, acordat, în 2010, de ARACIS, dar şi un certificat de atestare a competenţelor profesionale, la Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul”, Colegiul Naţional de Informaţii, din anul 2013, precum şi un certificat de formare în domeniul implementării standardelor de mediu, acordat de Institutul Superior de Agricultură din Lille, Franţa.

După finalizarea studiilor universitare, în perioada 1991-1992, Sorin Cîmpeanu a lucrat ca inginer proiectant la Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare (ISPIF), ulterior, până în 1999, a fost coordonator la Centrul Experimental Periş – Ilfov al Universită?ii de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar? din Bucure?ti, iar din 2000 p?n? ?n 2003 a ?ndeplinit func?ia de expert coordonator?la Ministerul Educa?iei – Centrul Na?ional pentru Programul european Leonardo da Vinci.?Un an mai t?rziu, C?mpeanu a fost numit?expert coordonator ?n Ministerul Educa?iei?- Agen?ia Na?ional? pentru parteneriatul universit??ilor cu mediul economico-social (APART), iar ?ntre 2005 ?i 2008?a fost director Irrifrance Roumanie. ?ntre 2004 ?i 2008, a de?inut func?ia de prodecan al Universit??ii Agronomice – Facultatea de ?mbun?t??iri Funciare, unde, ?ncep?nd din 1992, a de?inut toate func?iile didactice, de la cea de preparator p?n? la cea de profesor. ?n perioada 2008?- 2012, el a fost decan?al Universit??ii de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar? din Bucure?ti?- Facultatea de ?mbun?t??iri Funciare ?i Ingineria Mediului, iar ?n prezent ocup? func?ia de rector al USAMVB.

De asemenea, C?mpeanu este, din 2012, membru corespondent al Academiei de ?tiin?e Tehnice din Rom?nia, membru corespondent al Academiei de ?tiin?e Agricole ?i Silvice ?Gh. Ionescu Si?e?ti?? ?i?secretar general al Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Uni?versitare (CNATDCU), iar din 2013, pre?edinte al Consiliul Na?ional al Rectorilor din Rom?nia.

Prim ministrul interimar a primit distinc?ia ?Doctor Honoris Causa?, acordat? de Universitatea Tehnic? Gheorghe Asachi din Ia?i, ?n 2014; medalia ?Meritul pentru ?nv???m?nt?, acordat? ?n 2004 de c?tre Pre?edin?ia Rom?niei, dar ?i premiul na?ional ?In Hoc Signo Vinces?, acordat pentru activitatea de cercetare de c?tre Consiliul Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice din ?nv???m?ntul Superior, ?n anul 2002.