Corbeanca

Grădiniţă nouă, la standarde europene

Comuna Corbeanca conduce detaşat în ­ceea ce priveşte investiţiile făcute pentru desfăşurarea în bune condiţii a învăţământului. Cum se apro­pie un nou an şcolar, primarul Valeriu Anton apasă pe acceleraţie, iar muncitorii nu contenesc o clipă, căci mai sunt multe de făcut.

Astfel, în incinta ­curţii Şcolii Gimnaziale Nu­mă­rul 2 din satul Tamaşi, comuna Corbeanca, unde exista o veche grădiniţă, care mai avea puţin să cadă, din fonduri proprii, primăria Corbeanca a construit o grădiniţă ultramodernă şi foarte spaţioasă, o clădire cu două niveluri şi o sumedenie de facilităţi. Aici vor face primii paşi întru cunoaştere peste 60 de copii, pentru că deşi capacitatea este restrânsă la acest număr, există deja 80 de cereri de înscriere pentru anul şcolar care începe în septem-brie.

Grădiniţa va funcţiona cu program prelungit şi dispune de mai multe încăperi  cu destinaţii diferite, de la sala de mese, bucătărie, spaţii dedepozitare alimente, la săli de joacă, lectură, săli pentru copiii cu handicap, sau săli-izolator destinate copiilor bolnavi, care iată, nu vor mai trebui lăsaţi acasă, sub supravegherea unui părinte, cu grija unei zile de concediu fără plată, ci vor putea fi duşi la grădiniţă, unde vor fi supravegheaţi, trataţi şi izolaţi de ceilalţi copii sănătoşi, evident în scop profilactic.

Investiţia în această instituţie a fost de aproximativ 15 miliarde lei vechi şi a pornit în baza unui program finanţat de Ministerul Învăţământului, care aşa cum se pe-trece în România, a sucombat pe parcurs, „din lipsă de fonduri”. De aceea, primarul Anton a decis că tinerele vlăstare reprezintă viitorul nostru şi deci sunt prioritatea numărul unu şi a finanţat lucrările de la bugetul local. Deşi am fi tentaţi să credem că fondurile au „dispărut” de la minister ca urmare a preluării acestuia de către noua putere instalată la Palatul Victoria, care nu este tocmai în relaţii amiabile cu U.N.P.R., partidul din care face parte primarul, ne facem că nu observăm nepotrivirea şi ne rezumăm la a-l felicita pe domnul Anton pentru iniţiativă. 

Școli renovate din temelii

Şcoala Gimnazială Nu­mărul 1, cea de lângă primărie este terminată încă de anul trecut, aşa că nu vom insista asupra ei, cu nimic mai mult decât cu o fotografie, în-să anul acesta a venit rândul Şcolii Gimnaziale Numărul 2, cea din satul Tamaşi. Aici primăria a efectuat lucrări de reabilitare-modernizare şi a reconstruit gardul ce îm-prejmuieşte şcoala şi grădiniţa. 

Terenul de sport a fost finalizat şi dotat cu o tribună de unde părinţii să poată trăi laolaltă cu odraslele, întrecerile sportive la care participă. Şi pentru ca totul să fie perfect, ­curtea este acum în plin proces de reamenajare, la final fiind dotată cu spaţii verzi, flori şi trotuare, pentru ca elevii să nu mai ajungă în clase cu noroiul ce-l va aduce toamna. Şi aceste lucrări sunt realizate din fonduri proprii şi cu ajutorul firmelor afiliate primăriei din 

comună.

After School  de cinci stele

În cadrul unui program finanţat din fonduri europene, pe care primăria Corbeanca l-a accesat cu succes, s-a reabilitat şi asfaltat un număr de cincisprezece străzi şi s-a construit cel mai modern after school pe care l-am văzut vreodată în România. Da, este la Corbeanca!

Acesta este prevăzut cu o sală de mese, o sală de studiu şi o sală de informatică, toate cu mobilier şi aparatură de ultimă generaţie, într-o clădire nou-nouţă, cu do-uă niveluri. Şi dacă acestea nu sunt îndeajuns, alături, primăria Corbeanca a realizat un complex sportiv destinat copiilor din comună, iar în timpul când aceştia învaţă, este folosit de Clubului Pensionarilor, aflat în aceeaşi ­curte cu after school-ul. 

Iar dacă mămicile nu au chef să urmărească meciurile plozilor sportivi, alături li s-a amenajat un foişor de ­mari dimensiuni, unde pot să clevetească şi să facă schimburi de reţete sau alte sfaturi mai mult sau mai puţin practice. Dacă sunteţi în cău­tarea unui after ­school care să fie în concordan­ţă cu normele europene ale secolului 21, îl găsiţi la intrarea în cartierul „Paradisul Verde” din Corbeanca.

Statistici la ­Corbeanca

Comuna Corbeanca are un număr de trei şcoli, unde se predă învăţământ şcolar pentru toate clasele, până la nivel gimnazial inclusiv, şi trei grădiniţe. Capacitatea unităţilor de învăţământ este de 400 locuri pentru şcolari, respectiv 200 locuri pentru preşcolari. Gradul de ocupare este de 100%. Nu există probleme în afara omnipre-zentei lipse a banilor, însă omul sfinţeşte locul şi Anton sfinţeşte Corbeanca. Toate unităţile de învăţământ din comună au fost deja avizate de către organismele competete şi la deschiderea anului şcolar vor fi gata să-şi primească elevii în cele mai bune condiţii.

Chitila

Sistem structurat la Chitila

Şcoala Generală Ion Vişoiu din localitate are în subordine trei structuri. Acestea poartă numele de: Ion Olteanu, Eleonora Iliescu şi Rudeni, cea din urmă denumită după zona din care face parte. 

Structura-mamă, sau mai bine zis tată, deoarece poartă numele profesorului Ion Vişoiu, se află în plin proces de reabilitare. Construcţia este realizată din trei seg-mente, care corespund, fiecare, câte unei ere diferite. Cea mai veche dintre ele, care nu a fost niciodată supusă unor lucrări capitale, beneficiază astăzi de schimbarea acoperişului, izolare termică şi tencuială, care va fi urmată de zugrăveală exterioară. Şi la interior, lucrările sunt de profunzime, deoarece se renovează totul, se rezugrăveşte, se schimbă pardoseala, lambriurile, se înlocuiesc uşile. 

Au fost realizate lucrări de amenajare a claselor pregătitoare din structurile subordonate celei principale şi au fost efectuate lucrări de reparaţie-întreţinere şi zugră-veală.

Nu avem probleme la Chitila!

Deşi ne aşteptam să dăm peste aceeaşi problemă ca şi la Corbeanca, iată, Chitila nu se plânge de lipsa banilor pentru lucrările care se realizează la şcoli şi grădiniţe. Banii au venit direct de la Ministerul Învăţământului şi lucrările se realizează tot prin intermediul acestuia. O dovadă în plus că dacă se vrea, se poate, iar dacă ştii să stai în bătaia soarelui, te bronzezi, dacă nu, asta e, soarele nu este acelaşi pentru toţi!

Şi aici, toate unităţile au primit avizele sanitare şi de funcţionare, mai mult, deoarece toate structurile sunt racordate la reţeaua de apă a oraşului, nu au fost deloc probleme la acest ca­pitol. Doar structura Rudeni este alimentată cu apă din puţul propriu, dar şi aici, problema s-a rezolvat prin folosirea de apă potabilă îmbuteliată, cu ajutorul unui contract cu una dintre firmele care oferă aşa ceva.

­Statistici la Chitila

Alături de cele patru şcoli, sau una şcoală principală şi trei structuri secundare, există şi trei grădiniţe în cadrul aceleiaşi organizări. Numărul total de locuri în şcoli este de aproximativ 1200, în timp ce preşcolarii au la dispoziţie 200 de locuri în structurile amintite şi încă 200 într-o altă structură, cu program prelungit, însă de sine stătătoare.

Şi la Chitila gradul de ocupare este de 100%.