Aşa cum scriam în titlu, nimic nou sub soarele de la Periş. Fonduri nu prea sunt, cei mai ­mulţi sunt în concediu, astfel că lucrări de anvergură nu prea se arată. Doamna viceprimar Zenobia Mureşan ne spune că şi aici s-ar face multe, dar din lipsă de bani, nu prea se poate realiza nimic spectaculos. ”Până acum am făcut curăţe-nie în toate şcolile şi grădiniţele, pentru ca la începutul anului şcolar elevii să fie întâmpinaţi aşa cum trebuie. Am reparat, de asemenea, monumen­tul eroilor, ridicat în 1936, pe al cărui frontispiciu este scris: „Această cruce, simbolul credinţei creş­tine, să vorbească viitorului despre faptele trecutului. Ridicat din iniţiativa şi strădania societăţii culturale Lumina Satului, prin colectă publică – 1936 – 1938. Proect şi execuţie, inginer Ioan GH. Florescu, Periş”. Avem în plan, însă, datorită cerinţelor femei-lor din comună, şi o grădiniţă cu program prelungit, al cărei sediu va fi lângă primărie. Clădirea există, dar are acum o altă destinaţie. Sperăm totuşi să reuşim să finali-zăm şi acest proiect cât de curând.

Avem veşti bune şi de la RATB, deoarece s ar putea relua circulaţia cu RATB, pe ruta Bucureşti – Periş şi asta este foarte îmbucurător, mai ales pentru elevii care merg la şcoli în Capitală, deoarece pe maxi-taxi, în momentul de faţă, nu există reducere de preţ pentru ei. În felul acesta, cheltuielile s-ar minimaliza foarte mult, iar copiii, în primul rând, ar beneficia de abonament redus.