Brănești are aproximativ 3200 de gospodării, 10.000 de locuitori și este compus din 4 sate: Brănești, Islaz, Pasărea și Vadu Anei. Brăneștiul mai are și un primar nou, aflat la primul său mandat – Nicu Cismaru. Abia învestit în funcție, primarul s-a apucat de treabă.

Prima acțiune a primăriei a fost începerea igienizării localității. Pentru aceasta, primarul a apelat la cetățenii comunei, la voluntari, la asistații sociali, dar și la angajați ai primăriei. Totul a început prin îndepăr­tarea bălăriilor ca­re crescuseră pe marginea drumurilor și pe trotuare și care ajunseseră mai ­înalte decât un stat de om. Toto-dată s-au curățat canalele de scurgere și s-a tuns iarba. „La Brănești oamenii trebuie motivați. Cum? Prin dialog și respect. Iată că acum am avut parte de sprijin din partea lor, în număr mare.”, ne-a spus dl.Nicu Cismaru. O altă preocupare a domniei sale este și continuarea amenajării rețelei de apă și canal, care, după spusele sale, se desfășoară „la foc continuu”. Totodată, se acordă o atenție deosebită și salubrizării comunei. În prezent există un contract cu o firmă specializată, dar Nicu Cismaru se gândește serios la înființarea unui serviciu de gospodărire comunală, care să degreveze bugetul de cheltuieli inutile și care să se ocupe de întreținerea întregii infras-tructuri a localității. Se are în vedere și posibilitatea de a acorda subvenții celor cu venituri ­mici, pentru a-i ajuta să-și plătească taxele pentru servicii. Clădirea primăriei este și ea în pragul lucrărilor de reamenajare. De asemenea, câteva anexe ale primăriei vor fi renovate pentru a crea substației de Ambulanță, care este găzduită în câ-teva cămăruțe ale primăriei, condiții optime de funcționare. 

Una din problemele care grevează activitatea primăriei este lipsa acută de personal. Astfel, în prezent primăria are doar 18 angajați, față de un minim de 30 nece-sari. Printre aceștia ar trebui să se afle și câțiva polițiști locali, la acest capitol postul de poliție local fiind foarte deficitar. Primarul Cismaru este convins că va rezolva și această situație. „Pentru început ne axăm pe trei direcții : iluminat public, igienizare și curățenie și creșterea siguranței cetățenilor, prin montarea unui sistem de monito-rizare video.”, ne-a precizat primarul.

Andrei Dumitru