Primăria comunei Chiajna cu sediul în comuna Chiajna str. Păcii, nr. 75, judeţul Ilfov, telefon: 021.436.11.22, fax: 021.436.11.44, e-mail: registratura@primariachiajna.ro, organizează licitație publică cu strigare pentru ”Vânzarea terenului în suprafață de 562 mp., proprietate privată a Comunei Chiajna, situat în comuna Chiajna, tarlaua 57/5, parcela 1/1, având nr. cad. 61450, înscris în C.F. nr. 61450 UAT Chiajna”.

Caietul de sarcini pentru licitație se pune la dispoziția solicitanților de către Primăria Comunei Chiajna, contra cost, preţul fiind de 100 lei, achitat la casieria instituţiei.

Termenul limită până la care ofertanţii îşi pot procura caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi este 02.05.2017, ora 10.00, de la sediul Primăriei comunei Chiajna, din str. Pacii, nr. 75, judetul Ilfov – Biroul Registru agricol.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Primăriei, până în data de 02.05.2017, ora 15.00, documentele și garanția de participare prevăzute de Caietul de sarcini. Licitația publică cu strigare se desfășoară în data de 03.05.2017, ora 14.00.

Garanţia solicitată pentru participarea la licitaţie este în cuantum de  8.720,2 lei și se poate achita la caseria instituţiei, prin virament bancar în contul: RO63TREZ4215006XXXXX000273 Trezoreria Ilfov; cod fiscal 4364527 sau prin scrisoare de garanție bancară cu termen de valabilitate de 45 de zile.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea terenului este de 87.202 lei. Criteriul aplicat la licitaţie este ”oferta cu cel mai mare preț plătibil în cel mult 30 zile de la desfășurarea licitației„.

Persoană de contact:  Nae Ionel Florin – secretarul comunei Chiajna