Fostul subprefect al judeţului Ilfov, Lilian Onescu, a intrat hotărât în pâine la noul său post, cel de secretar general al nou înfiinţatului Minister al Fondurilor Europe-ne. Nu e deloc uşoară viaţa la acest minister vital pentru evoluţia viitoare a României- nu se pleacă acasă înainte de 8 sau 9 seara. Dar provocarea este pe măsura tena-cităţii noii echipe din minister.  

Proaspătul secretar general al Ministerului Fondurilor Europene are în faţă o misiune dificilă, aceea de a coordona reorganizarea întregului aparat al ministerului, în conformitate cu noua organigramă. Însă o misiune de şi mai mare anvergură este aceea de a-l sprijini pe ministrul Eugen Teodorovici, în atingerea ambiţioasei sale ţin-te, aceea de a atrage, în 2013, nu mai puţin de 5,3 miliarde euro din fondurile europene.

Urmează ca, în scurt timp, să fie aprobată Hotărârea de Guvern  care va stabili noua structură a ministerului, apoi obţinerea tuturor avizelor necesare funcţionării, după care vor urma audierile în faţa Comisiei de Buget-Finanţe a Camerei Deputaţilor, pentru susţinerea bugetului instituţiei. 

Dar fiind un adevărat om de echipă, Lilian Onescu nu uită de unde a plecat: “Voi fi mereu cu sufletul alături de Ilfov şi de oamenii de acolo, şi voi ajuta judeţul, du-pă puterile mele, de câte ori va fi nevoie. Îmi va face oricând plăcere să mă întâlnesc cu foştii mei colegi şi colaboratori din prefectură şi Consiliul Judeţean, din  serviciile publice deconcentrate, din primării, dar şi cu oamenii obişnuiţi ai Ilfovului”.  

Ţinta- peste 5 miliarde euro în 2013

În urma discuţiilor de la Bruxelles, din data de 16 ianuarie, dintre ministrul Eugen Teodorovici şi Johannes Hahn, comisar european pentru politici regionale, s-a sta-bilit că, în anul 2013, România are ca ţintă de absorbţie suma de 5,3 miliarde euro, pentru evitarea riscului de a pierde fonduri structurale şi de coeziune prin neutilizare în termenul stabilit. Acest risc poate fi evitat prin efectuare de plăţi în valoare de 5,3 miliarde euro, până la data de 31 decembrie 2013. La întâlnire, Eugen Teodorovici a subliniat că utilizarea fondurilor europene reprezintă un element cheie în realizarea reformelor structurale, unul dintre obiectivele majore ale actualului program de guvernare fiind acela de recuperare a întârzierilor înregistrate şi creştere a absorbţiei la 80%, până la sfârşitul anului 2015. Ministrul Fondurilor Europene şi-a exprimat hotărârea de a respecta toate angajamentele României faţă de Comisia Europeană şi a prezentat acţiunile pe care le va întreprinde pentru deblocarea tuturor programe-lor operaţionale.

Ce face secretarul general al unui minister?

Conform Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcţionarea Guvernului României și a ministerelor, secretarul general coordonează buna funcţionare a comparti-mentelor și activităţilor din cadrul ministerului, asigurând legătura dintre ministru și conducătorii compartimentelor; colaborează cu compartimentele din cadrul Secreta-riatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum și cu secretarii judeţelor și cu directorii generali de prefectură; primește și transmite spre avizare celorlalte ministere proiectele de acte normative iniţiate de minister; transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în ședinţa Guvernului; urmărește și asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; monitori-zează și controlează elaborarea raportărilor periodice; coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal și principiile direc-toare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.