laserul de la Măgurele

Consiliul Judeţean Ilfov (CJI) anunță demararea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect ”Studiu de fezabilitate şi documentaţie tehnică pentru realizarea Măgurele Science Park”.

Documentaţia de atribuire poate fi accesată prin intermediul site-ului www.e-licitaţie.ro având nr. de anunţ de participare 172868, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 14.03.2017, ora 16.00.

Județul Ilfov se poziționează în topul celor mai competitive județe din România. Astfel, consolidarea economiei județului reprezintă una din prioritățile CJI, ca mijloc de sporire a bunăstării cetățenilor județului, concretizată prin întrepinderea unor măsuri precum: atragerea de investitori și capital, promovarea antreprenoriatului și dezvoltarea unui cadru atractiv pentru cercetare-dezvoltare-inovare, precum și promovarea principiilor economiei verzi.

Oraşul Măgurele renaşte în urma investiţiilor implementate în platformele de cercetare-dezvoltare-inovare, iar mediul ştiinţific şi cel de afaceri, alături de autorităţile ilfovene – se reunesc în jurul ”Măgurele Science Park” (MSP).

Prin Strategia de dezvoltare a judeţului Ilfov – Orizont 2020, CJI a identificat oportunitatea dezvoltării unui parc științific și tehnologic pe teritoriul județului Ilfov, având printre obiective:

  • Atragerea de companii de înaltă tehnologie/cu activitate de CDI interesate să valorifice infrastructura de CDI creată prin proiectul ELI NP și nu numai;
  • Generarea de locuri de muncă pe plan local în domenii economice bazate pe cunoaștere;
  • Maximizarea impactului economic al proiectului ELI NP și a potențialului de dezvoltare a județului Ilfov.

În acest context, CJI a demarat procedura de atribuire a contractului având ca obiect ”Studiu de fezabilitate și documentație tehnică pentru realizarea Măgurele Science Park”.

O dată cu finalizarea procedurilor ce au constituit cadrul funcțional al investiției, dar și cu acumularea de expertiză tehnică în urma vizitelor de lucru la trei dintre cele mai importante complexe similare din Europa, acest pas semnifică intrarea în linie dreaptă a acțiunilor ce vor conduce la concretizarea unui parc științific și tehnologic în orașul Măgurele.

Investiția coordonată de Consiliul Județean Ilfov, în cadrul unui parteneriat din care mai fac parte Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia – Hulubei”, Primăria orașului Măgurele și Măgurele High – Tech Cluster, se dorește a fi nucleul de dezvoltare economică și socială a Regiunii București – Ilfov prin consolidarea cooperării dintre sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare, mediul de afaceri și administrația publică.