În 2012 numărul cererilor pentru Măsura 112, „Instalarea tinerilor fermieri”, s-a cifrat la circa 22.500 ceea ce face ca această Măsură să dețină recordul absolut în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Potrivit datelor furnizate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), suma solicitată a fost de 629,9 milioane euro, ceea ce reprezintă 189% fa-ţă de totalul de 331,8 milioane euro alocat pentru perioada 2007-2013. APDRP informează că numai în sesiunea din luna iunie 2012 au fost solicitate fonduri europene nerambursabile de către 7.973 tineri fermieri. Valoarea eligibilă a solicitărilor a fost de 272,3 milioane euro, faţă de 120,8 milioane de euro alocaţi pentru această sesiu-ne. Cele mai multe dintre proiectele tinerilor fermieri prevăd investiţii mixte (culturi vegetale şi creşterea animalelor), fiind urmate de proiecte care vizează investiţii în culturi de câmp.

Pe locul 2 s-a plasat o altă  Măsură de investiţii și anume 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”. Pentru aceasta au fost depuse 9.499 ce-reri de finanţare, echivalentul a 1,3 miliarde euro, ceea ce reprezintă reprezintă 252% faţă de suma alocată. În anul 2012 au fost depuse 2.966 cereri de finanţare a căror valoare nerambursabilă este de 426,3 milioane euro, iar suma alocată pentru 2012 a fost de 134,668 milioane de euro. Cabinete medicale, ateliere de reparaţii auto sau pentru prelucrarea fierului, ateliere de broderie şi mici fabrici de mobilă sunt doar câteva investiţii de succes prin PNDR în activităţi non agricole. În fine, cea de-a treia Măsură în topul accesărilor este Măsura 121, „Modernizarea exploatațiilor agricole”, pentru care au fost depuse 7.224 de cereri. Valoarea fondurilor nerambur-sabile solicitate a depășit 2,78 miliarde de euro. Numai în sesiunea aprilie-iunie sumele solicitate au atins valoarea de 422,081 milioane euro ceea ce a reprezentat du-blul sumei alocate, de 220,5 milioane de euro.

Până în prezent, APDRP a încheiat 64.845 contracte de finanţare pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, cu o valoare nerambursabilă de 5,1 miliarde eu-ro. PNDR 2007 – 2013 este instrumentul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investiţiile private şi publice care vor asigura dezvoltarea satelor din România. Alocarea totală prin PNDR este de 9,67 miliarde de euro, pentru perioada 2007 – 2013, bani europeni care pot fi atraşi până în 2015.