Din 13 septembrie 2017, deputatul PSD de Ilfov Constantin – Cătălin Zamfira face parte din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Cea mai recentă ședință de lucru a acestei comisii a avut loc pe 26 aprilie 2018, iar pe ordinea de zi s-a aflat spre dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. Documentul a fost adoptat de Senatul României pe 16 aprilie a.c., iar pe 23 aprilie a fost prezentat Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru dezbatere, fiind trimis ulterior, pentru raport, Comisiei pentru sănătate și familie (termen depunere amendamente – 7 mai 2018 și termen depunere raport – 10 mai 2018) și pentru aviz comisiilor pentru buget, finanțe și bănci, industrii și servicii, pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, celei pentru muncă și protecție socială, Comisiei juridice și celei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și, nu în ultimul rând, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Deputatul Cătălin Zamfira ne-a detaliat câteva dintre noutățile absolute ale OUG care modifică și completează Legea privind reforma în domeniul sănătății. Pentru început, s-a referit la introducerea, din acest an, în sistemul informatic și informațional din sănătate a ”sistemului informatic de telemedicină rurală și a sistemului informatic de telemedicină al apărării, proiecte de utilitate publică de interes național, care asigură implementarea și interoperabilitatea acestora cu celelalte sisteme informatice și informaționale din sănătate. Ministerul Sănătății, respectiv ­MApN, implementează cele două sisteme informatice de medicină în etape, astfel: a) – etapa pilot, care se deruleză în semestrul I al anului 2018 și constă în operaționalizarea sistemului de telemedicină; (…) b) etapa de operare – se derulează din semestrul al II-lea al anului și constă în implementarea sistemului de telemedicină; (…) c) implementarea sistemului informatic de telemedicină a apărării se derulează începând cu semestrul al II-lea al anului 2018”. Prin sistemul informatic și informațional la care facem referire mai sus se înțelege, potrivit noilor prevederi legale, sistemul de raportare și baze de date în domeniul sanitar gestionat de autoritățile, instituțiile publice și furnizorii care acordă servicii în sistemul de sănătate. Prin sistem informatic de telemedicină rurală se înțelege acordarea serviciilor medicale la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne, între cabinetele medicilor de familie din mediul rural și medicii specialiști din spitalele județene/instituțiile sanitare. Iar prin sistemul informatic de telemedicină al apărării se înțelege, ca și mai sus, acordarea serviciilor medicale la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne între structurile de medicină operațională, structurile medicale din cadrul unităților militare și unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie a MApN.

Spital republican

De asemenea, apar sintagmele ”spital republican”, definit drept ”spital clinic, în care, împreună cu instituțiile publice de învățământ superior, se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică-medicală și de educație medicală continuă, cu cel mai înalt grad de competență și având în structură toate specialitățile medicale” și ”medic prescriptor în sistemul de asigurări sociale de sănătate” care este ”medicul aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate care emite o prescripție medicală ca urmare a actului medical propriu sau scrisorii medicale emise de un alt medic aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate”.

Modificările legislative mai vizează crearea cadrului legal pentru constituirea registrelor naționale; clarificarea cadrului legislativ referitor la finanțarea din bugetul MS a cheltuielor efectuate în programele naționale de sănătate publică; se introduc măsuri de natură a îmbunătății activitatea de organizare și funcționare a unităților sanitare publice atât la nivelul conducerii acestora, cât și la nivelul consiliilor de administrație; se definesc dispozitivele medicale pentru protecția sănătății fizice și mentale a persoanelor cu handicap; se creează cadrul legal ca persoanele asigurate fără plata contribuției să beneficieze de servicii medicale în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale în termen de 1 lună de la data de la care persoanele nu se mai încadrează în acestă categorie de asigurați etc.

Grup parlamentar de prietenie cu Republica Sudan, înființat de curând, și condus de Cătălin Zamfira

Pe 18 aprilie 2018 a fost înființat Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Sudan, al cărui președinte a fost desemnat deputatul PSD de Ilfov, Constantin – Cătălin Zamfira.

Componența nominală a Grupului este reprezentată de Dumitru Mihălescu (deputat PNL), vicepreședinte, Adrian Wiener (senator USR), secretar, și Zacharie Benedek (deputat UDMR), Valer – Daniel Breaz (senator PSD), Florică Ică Calotă (deputat ALDE), Tudor Ciuhodaru (deputat PSD), Claudia Gilia (deputat PSD), Cristian – George Sefer (deputat PMP), George Șișcu (deputat PNL) – toți având calitate de membru.

În Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Estonia, deputatul Cătălin Zamfira deține funcția de secretar, iar în Grupul parlamentar de prietenie cu India, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda) și în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Congo – calitatea de membru. Și, tot calitatea de membru este deținută de Zamfira în cadrul Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, Delegație condusă de deputatul PNL, Roberta Anastase.