COMUNICAT DE PRESĂ

Medierea muncii

             Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

             Serviciile de medierea muncii oferite de A.J.O.F.M. Ilfov sunt gratuite şi constau în: informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi interesele acestora.

             Beneficiarii serviciilor de medierea muncii sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, precum şi angajatorii care au declarat locurile de muncă vacante.                 

            Persoanele beneficiare de indemnizaţie de şomaj sunt obligate să participe la serviciile de mediere. 

            Pentru a beneficia de serviciile de mediere oferite de A.J.O.F.M. Ilfov, cei interesaţi trebuie să se înregistreze în evidenţele instituţiei ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

              Informaţii suplimentare privind activitatea de medierea muncii, pot fi obţinute de la sediul instituţiei noastre din str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, Bucureşti, tel: 0785/280.308; 0785/280.309, Compartimentul Medierea Muncii.