În ziua Acoperământului Maicii Domnului, pe 1 octombrie, studenţii revin şi ei la cursuri. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, urează tuturor studenţilor şi profesorilor din învăţământul universitar şi postuniversitar „sănătate, multă bucurie şi mult ajutor“. De asemenea, Patriarhul României mai adresează următorul mesaj. 

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 518, ediția print

„Într-o societate informaţională şi excesiv tehnologizată există riscul ca educaţia să fie redusă la un proces în care accentul cade aproape exclusiv pe achiziţionarea de informaţii necesare pentru dobândirea unor competenţe şi abilităţi, astfel încât tânărul să fie integrat facil şi sigur într-un sistem de eficienţă practică imediată, dar un sistem tot mai impersonal şi unilateral. Tocmai într-o asemenea situaţie este relevantă valorificarea specificului formativ al educaţiei creştine care nu se rezumă la un orizont pământesc limitat şi efemer, ci este deschisă spre lumina iubirii eterne a lui Hristos, Care a promis: „Oricine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi“ (Ioan 11, 25). Anul acesta, în mod deosebit, avem datoria de a ne aminti cu recunoştinţă de bunicii şi părinţii noştri, dar şi de învăţătorii şi profesorii noştri, care ­ne-au educat şi ne-au îndrumat pe calea cunoaşterii ştiinţifice intelectuale, dar şi a valorilor spirituale permanente. Perioada actuală de pandemie ne învaţă cât de necesară este comunicarea dintre oameni, posibilitatea de a ne întâlni faţă către faţă, de a ne împărtăşi bucuriile şi necazurile, reuşitele sau eşecurile, aşteptările şi aspiraţiile. Acum înţelegem mai bine adevărul credinţei, şi anume că viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, care trebuie apărate şi cultivate pentru a creşte spiritual şi a vieţui social ca oameni liberi şi responsabili, harnici şi darnici“, spune Patriarhul României. Acesta îndeamnă parohiile şi organizaţiile de tineret ale Bisericii «să ofere ajutor material şi spiritual studenţilor care provin din familii defavorizate, pentru a urma studiile universitare, spre a aduce bucurie familiei, şcolii şi poporului român.