S-au constatat, în cadrul controalelor, 1.239 deficiențe, dintre care 181 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acțiunilor de control preventive, au fost aplicate 896 sancțiuni con­travenționale (543 avertismente și 353 amenzi contravenționale).

„Pentru desfășurarea acestor activități au fost angrenați 682 pompieri (inspectori de prevenire și personal din subunitățile de intervenție), 384 de reprezentanți ai inspectoratelor de poliție, 301 reprezentanți ai inspectoratelor de jandarmi și 230 de reprezentanți ai altor autorități cu atribuții de control“, informează ­IGSU.

Din totalul operatorilor economici supuși acțiunilor de verificare, 413 dețin autorizație de securitate la incendiu, fiind îndeplinite criteriile prevăzute în cadrul legislativ aplicabil domeniului de activitate.

„Principalele nereguli identificate în teren au constat în: lipsa autorizației de securitate la incendiu, deficiențe privind existența și func­ționalitatea mijloacelor teh­­­nice de apărare împotriva incendiilor, organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, nerespectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis (de exemplu, lumânări) și a efectelor speciale artistice/pirotehnice, precum și cele referitoare la reglementarea fumatului“, mai precizează reprezentanții IGSU.

Totodată, cu prilejul controalelor executate au fost depistate și trei încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu, situație care a generat aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor la 3 operatori economici care desfășoară activități în domeniul alimentației publice și de agrement.

 

Pe durata derulării ac­tivităților, personalul specializat al inspecțiilor de prevenire a desfășurat 95 de exerciții de evacuare, la care au participat peste 600 de persoane.