Studiul „Bugetul public alocat copiilor“ este o analiză a sumelor alocate copiilor între anii 2008 – 2014 de la bugetul central și de la bugetele locale, în domeniile învățământului, sănătății și asistenței sociale. Potrivit analizei, în comparație cu celelalte state ale UE, România cheltuiește, deseori, unele dintre cele mai mici sume pentru cele trei domenii analizate. De asemenea, cercetarea privind bugetul copiilor arată că insuficiența resurselor alocate de la nivel central pentru aceste trei domenii îi face pe copiii din zonele defavorizate extrem de vulnerabili.

Președintele executiv al „Salvați Copiii“, Gabriela Alexandrescu, a declarat că raportul „Bugetul public alocat copilului“ este prima lucrare de acest tip care a fost realizată în România și se dorește a fi și un document de analiză pentru factorii decidenți de la nivel guvernamental, având în vedere și perioada elaborării de către Guvern a bugetului pentru 2016.

„Bugetul copiilor – noțiunea aceasta se referă la sumele alocate și cheltuite din bugetele publice care contribuie la aplicarea drepturilor copilului. Asigurarea vizibilității și analiza acestor sume reprezintă o obligație a autorităților, care decurge din aplicarea art. 4 al Convenției Na­țiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. (…) În acest moment, aplica­rea legislației din domeniile învățământului, sănătății și asistenței sociale este mai curând dependentă de finanțele publice. Alocările destinate acestor domenii suferă fluctuații importante de la un an la altul. De multe ori, nu sunt asigurate resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților locale și centrale în aceste domenii. Analizarea bugetului copiilor poate face trecerea de la o abordare financiar-contabilă, la una centrată pe înțelegerea efectelor pe care politicile publice le au asupra copiilor. (…) Credem că este un moment propice, mai ales că acum se discută și bugetul pe 2016 și poate că această cercetare va constitui un material de analiză și de îmbunătățire a ceea ce Guvernul dorește să facă în continuare“, a afirmat Gabriela Alexandrescu.

O altă concluzie a cer­cetării realizate de ”Salvați Copiii” se referă la faptul că, în contextul descentralizării, cheltuielile medii pentru educație, cu impact direct asupra beneficiarilor de învățământ preuniversitar, efectuate exclusiv din bugetul de stat, fără a cuprinde transferurile către autoritățile locale (sub forma sumelor defalcate din TVA sau a altor tipuri de subvenții), a scăzut de la 363,88 lei/beneficiar, în 2008, la 139,36 lei/beneficiar în 2014.

 

Datele analizate de ”Salvați Copiii” arată că, în 2008, în topul alocării banilor pentru educație se afla municipiul București, care a cheltuit 5.262 lei/an/beneficiar, în timp ce județul Constanța a avut cea mai mică sumă medie cheltuită – de 2.914 lei/an/beneficiar. În 2014, cheltuielile medii cresc (date fiind descentralizarea și efectele câștigării drepturilor salariale în in­stan­ță), iar Bucureștiul continuă să aibă cea mai mare sumă medie cheltuită pentru învățământ (5.667 lei/an/beneficiar), în­să și județele Cluj și Harghita trec de pragul de 5.000 lei/an/beneficiar. Sunt însă și județe care au păstrat cheltuielile sub suma de 4.000 lei/an/beneficiar, precum Vaslui, Prahova, Mureș, Giurgiu, Constanța și Bacău“, potrivit ”Salvați Copiii”.