România, atracție de criză

Într-un comunicat, destul de sec, al Institutului Național de Statistică, am găsit și vești bune. Așa se face că, din ceea ce reiese din document, sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost de 4,433 milioane, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2012, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (94,1%), din statele Uniunii Europene înregistrându-se 58,7% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (33,5%), Bulgaria (20,2%), Germania (9,2%), Italia (7,2%), Polonia (6,0%) şi Austria (4,5%). 

După cum reiese din datele INS, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 4,193 milioane, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2012, în creştere cu 12,6% faţă de cele din perioada similară a anului trecut, turiştii străini reprezentând 22,1% din din numărul total de sosiri. Prezența turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 77,9% din numărul total de sosiri (3,265 milioane), în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,1% din numărul total de sosiri (928.300), ponderi apropiate de cele din aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit datelor INS, sosirile în hoteluri deţin în primele şapte luni o pondere de 76% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în creştere cu 11,3% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2011. De asemenea, înnoptă-rile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada menţionată au totalizat 10,04 milioane, în creştere cu 9,3% faţă de cele din perioada similară a anului tre-cut. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 81,6% din numărul total de înnoptări (8,19 milioane), în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 18,4% (1,84 milioane). Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în primele şapte luni a fost de 24,1% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de perioada similară din 2011. La hoteluri s-a înregistrat un indice de utilizare netă a locurilor de cazare de 29,8%. În ceea ce priveşte sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, acestea au fost în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2012 de 4,433 milioane, în creştere cu 4,1% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2011. Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în pe-rioada 1 ianuarie – 31 iulie 2012 de 6,296 milioane, în creştere cu 0,5%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2011.   În luna iulie 2012, comparativ cu luna corespunză-toare din anul precedent, atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat o creştere cu 12,5%, res­pectiv cu 12,0%.