Principalele modificări aduse prevăd obligativitatea absolvirii unui singur curs de formare profesională pentru beneficiarii Măsurilor 112 și 141. Inițial, textul prevedea urmarea unor cursuri de formare profesională în primii trei ani de la primirea sprijinului.

Așadar, până la data de 31 decembrie 2015, tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin Măsurile 112, respectiv 141 sunt obligaţi să urmeze un singur curs de formare profesională, prin Măsura 111 «Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe», în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc.

În situații excepționale, cu acordul anterior al DGDR AM PNDR, „beneficiarii Măsurii 112 pot urma cursuri organizate de alte entități, în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc.”, se arată în propunerea de modificare a PNDR 2007-2013.

Un alt aspect al modificărilor privește situația în care în care solicitantul de fonduri europene nu s-a conformat planului de afaceri. El este exonerat de sancțiuni doar în situația în care neconformitatea a fost determinată de cauze de forță majoră (inundații, secetă prelungită, furtuni etc.), independente de voinţa sa. În caz contrar, APDRP îl poate sancționa cu o reducere a finanțării care ar putea ajunge chiar și până la recuperarea sprijinului.