Recenta OUG nr. 15/2015 modifică termenele de depunere a cererilor unice de plată, în concordanță cu prevederile regulamentelor europene, stabilește condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească fermierii, inclusiv formele asociative ale fermierilor, utilizatorii de pășuni și fânețe, și clarifică modalitatea prin care se dovedește calitatea de fermier activ de către fermierii care nu au mai depus cereri de plată la APIA în anii precedenți. Astfel, cererile unice de plată s-au putut depune, fără penalizări, până la data de 15 iunie 2015. În continuare, se mai pot depune cereri unice de plată pentru o perioadă de încă 25 de zile calendaristice, cu o reducere a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul de 1 %, pentru fiecare zi lucrătoare.

În privința utilizatorilor de pășuni și fânețe, a fost modificat art. 2 din OUG 34/2013, lit. d) privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente. Astfel, în urma modificării, utilizatorul de pășuni și fânețe va fi definit astfel:

r crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/ crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009, având animale proprii sau ale fermierilor membri, înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an; r persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o data pe an.

Astfel, utilizatorii terenurilor din categoria de folosință pășuni/fânețe vor putea depune cererea unică de plată pentru aceste terenuri fără a fi obligați să dețină și animale pentru pășunarea acelor suprafețe, cu obligația de a dovedi activitatea agricolă minimă de cosit cel puțin o dată pe an, prin valorificarea/depozitarea fânului rezultat.

 

Fermierii trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate pentru Măsura 215

 

Fermierii solicitanți ai plăților pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” au obligația respectării normelor privind ecocondiționalitatea în exploatațiile agricole pe care le administrează. În acest sens, pentru verificarea respectării acestor norme, solicitanții plăților au obligaţia de a completa și depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la plată întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei sau doar o parte a acesteia. De asemenea, fermierii care solicită plăți pentru Măsura 215 și nu utilizează suprafețe agricole, au obligația de a depune cererea unică de plată, în scopul verificării respectării normelor privind ecocondiționalitatea. Fermierii care nu respectă normele privind ecocondiționalitatea vor fi sancționați prin reducerea plăților.