Deputaţii au decis, zilele trecute, ca şomerii sau beneficiarii de venit minim garantat să fie angajaţi cu contract individual de muncă, pe cel mult un an, pentru prestarea unor activităţi de interes ale comunităţilor locale, banii pe care îi vor primi fiind din bugetul de şomaj.

Proiectul, iniţiat de deputatul UDMR, Marton Arpad, a fost adoptat cu 288 voturi „pentru“ şi o abţinere şi prevede că şomerii sau beneficiarii de venit minim garantat vor fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, de cel mult un an, vor primi un venit de bază, iar perioada respectivă va fi considerată vechime în muncă, pentru executarea unor lucrări sau activităţi de interes ale comunităţii locale. Astfel, din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din alte surse se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.

Vor putea fi subvenţionate serviciile de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare organizate de autorităţile publice, firme private sau ONG, cu avizul autorităţilor publice locale, serviciile de îngrijire la domiciliu a copiilor, bătrânilor, bolnavilor, persoanelor cu handicap. Subvenţiile se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor comerciale sau regiilor autonome de interes local sau judeţean din bugetul asigurărilor de şomaj.

Cuantumul indemnizaţiei primite este, pentru 1 aprilie – 31 octombrie, de 70% din valoarea indicatorului social de referinţă, care acum este 500 lei, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie – valoarea indicatorului social de referinţă.