Primăriile au primit explicaţii

Noile prevederi ale legislației privind acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinței au fost explicate, detaliat, reprezentanților autorităților locale ilfovene de către noua conducere a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, reprezentată de director executiv, Floricica Costea. Întâlnirea a avut loc la sediul Prefecturii Ilfov.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru: energie termică în sistem centralizat; gaze naturale; lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; energie electrică, începând cu această iarnă, ajutor acordat în situaţia în care nu există un alt sistem de încălzire. Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere este formular unic, utilizat pentru acordarea a trei beneficii de asistenţă socială, și anume – ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare,

– ajutor social acordat în baza Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dar și

– alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii 277/2010 pri­vind alocaţia pentru sus­ţinerea familiei, cu mo­­dificările şi completările ulterioare.

Dispoziția primarului

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014 şi se stabileşte prin dispoziţie a primarului. Documentele necesare obținerii ajutorului sunt: cerere şi declaraţie pe propria răspundere, care se depune individual la primărie sau prin asociaţiile de proprietari/locatari; acte doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei; acte doveditoare privind situaţia juridică a locuinţei şi bunurile deţinute de familie, inclusiv în alte unităţi administrative.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. De asemenea, se ţine cont de bunurile deţinute de familie/persoana singură, constând în suprafeţe de teren, animale şi păsări, a căror valoare netă de producţie anuală nu trebuie să depăşească 1.000 de euro pentru persoană singură, respectiv 2.500 de euro pentru familie, valoare care nu se ia în calcul la stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie/persoană singură, dar pe baza căreia se stabileşte eligibilitatea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Obligatoriu la certificate de performanță energetică

Prezentă la începutul discuțiilor legate de ajutoarele de încălzire, prefectul Speranța Clise­ru a ținut să informeze autoritățile locale că, potrivit prevederilor Legii 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor (prevederi ce au intrat în vigoare la data de 19 iulie 2013), acestora le revin o serie de obligaţii în ceea ce priveşte clădirile pe care le au în proprietate/administrare. Astfel, pentru toate clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, este necesară obţinerea certificatului de performanţă energetică (art. 13). De asemenea, potrivit art. 14, în cazul clădirilor cu suprafaţa utilă de peste 500 mp, aflate în proprietatea şi administrarea autorităţilor publice, precum şi în cazul clădirilor în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice, prin grija proprietarului/administratorului clădirii, după caz, certificatul, în valabilitate, se afişează într-un loc accesibil şi vizibil publicului. Prefectul a atras atenția că nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către proprietarii/administratorii clădirilor cons­tituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legii.

Fără acte nu se poate!

Majoritatea reprezentanților autorităților locale ilfovene au cerut explicații asupra procedurilor ce se impun în cazul în care cei îndreptățiți să primească ajutoare pentru încălzire nu dețin acte de proprietate pentru locuințe, deși plătesc impozite pentru acestea. “Spre exemplu, în comuna Găneasa, 75% din acești oameni nu dețin titluri de proprietate. Ce facem cu ei, cum procedăm?”, a întrebat primarul Marin Tudor. Și, mai mult, tot în Găneasa, dar nu numai, există potențiali beneficiari care nu dețin nici măcar certificate de naștere sau acte de identitate. Floricica Costea a explicat că, bugetul de stat poate face aceste plăți numai pe bază de acte justificative.

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Limite venituri    Cuantum ajutor (lei)

Până la 155 lei 240

155,1 – 210 216

201,1 – 260 192

260,1 – 310 168

310,1 – 355 144

355,1 – 425 120

425,1 – 480 96

480,1 – 540 72

540,1 – 615 48


Compensare lunară energie termică

Limite venituri          Familii                        Persoane singure

Până la 155 lei        90%                                  100%

155,1 – 210             80%                                  90%

201,1 – 260 70%  80%

260,1 – 310             60%                                  70%

310,1 – 355             50%                                  60%

355,1 – 425             40%                                  50%

425,1 – 480             30%                                 40%

480,1 – 540             20%                                  30%

540,1 – 615             10%                                  20%

615,1 – 786               5%                                  15%

786,1 – 1082              0                                     10%


Cuantum ­lunar ­ajutor gaze ­naturale

Limite venituri                           Cuantum ajutor (lei)

Până la 155 lei 262

155,1 – 210 190

201,1 – 260 150

260,1 – 310 120

310,1 – 355 90

355,1 – 425 70

425,1 – 480 45

480,1 – 540 35

540,1 – 615 20


Cuantum lunar ajutor lemne, ­combustibili ­solizi sau ­petrolieri

Limite venituri              Cuantum ajutor (lei)

Până la 155 lei 54

155,1 – 210 48

201,1 – 260 44

260,1 – 310 39

310,1 – 355 34

355,1 – 425 30

425,1 – 480 26

480,1 – 540 20

540,1 – 615 16