Surse din Ministerul Agriculturii afirmă că se vor efectua modificări radicale cu privire la modul în care vor fi înființate Fondurile Mutuale. Prin urmare, Ministerul Agriculturii va propune Comisiei de resort din Camera Deputaților ca Fondul Mutual să dispună de 50 la sută din suprafața arabilă a României, (și nu 30 de procente cât era condiția până acum), inclusiv echivalentul în UVM (unitate vită mare)/ha al animalelor deținute. Pentru a obține acreditarea, Fondul Mutual va fi obligat să depună la MADR o cerere, care va fi însoțită de cazierul judiciar și certificatul de cazier judiciar al membrilor fondatori, al inițiatorilor și al membrilor Consiliului Director. O altă prevedere la care s-a renunțat este cea care stipula că celor care nu sunt membri ai unui Fond Mutual li se vor diminua subvențiile de la bugetul național cu 20%. Pentru a-i stimula pe fermieri să adere la Fondul Mutual, ministerul face propunerea ca cei care dețin/exploatează suprafețe arabile de peste 10 ha să primească în plus la hectar 5 euro din schemele naționale de sprijin aplicate anual.