Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură informează fermierii că suma totală autorizată la plată în perioada 16 octombrie  – 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro, din care:

Pentru Campania 2019 – suma de 1,030 miliarde euro, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) + cofinanțare de la Bugetul Național (BN), pentru un număr de 640.858 fermieri.

Măsuri de piață în sumă de 11,49 milioane euro.

APIA precizează că în data de 05.11.2019, Nechita – Adrian Oros, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a semnat deschideri bugetare în sumă de 2.207.228.709 lei, pentru asigurarea continuităţii plăților către fermieri și pentru a reduce timpul de așteptare din momentul autorizării la plată și până în momentul încasării sumelor cuvenite.

Agenția de plăți reamintește că, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019, APIA efectuează plăți în avans de până la 70% în cazul plăților directe, și de până la 85%, în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

Alocarea financiară aferentă României privind plățile directe acordate fermierilor în Campania 2019 este de 1.943.162.000 euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1174/2019.

Cuantumurile per hectar al plăților

Cuantumurile per hectar al plăților directe pentru anul de cerere 2019 au fost stabilite prin HG nr. 724/2019 și se regăsesc în tabelul alăturat:

Denumire scheme APIA                                   Cuantum 2019(euro/ha)
Schema de plată unică pe suprafață – SAPS               102,6082
Schema de plată redistributivă                            primul interval: 1-5 ha inclusiv – 5,0000

                                                        al doilea interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv) –                                                                              48,7127
Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire)                                                                      59,3201
Schema de plată pentru tinerii fermieri                             31,2477
Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine 17,7173
Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

● 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

● 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.476