Un nou proiect pentru incluziune socială

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) a anunţat joi, 10 iulie, lansarea oficială a proiectului “Promovarea incluziunii sociale , pentru o viaţă la standarde europene”. El este co-finanţat din Fondul Social European, prin POSDRU, 2007-2013, pe o perioadă de 18 luni. 

Obiectivul general al acestui nou proiect este facilitarea accesului la educaţie, prin formare profesională şi integrare pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, cum sunt: cele de etnie romă, cele cu dizabilităţi, tinerii de peste 18 ani, după ieşirea din sistemul de protecţie socială. Aria geografică de cuprindere îi include pe cei din raza teritorială a judeţelor: Argeş, Constanţa, Bucureşti, Galaţi, Ilfov, Tulcea şi Giurgiu. 

Date importante

Numărul de participanţi la programele de formare profesională şi cele pentru informare, mediere şi consiliere este de 1.417 persoane, iar al celor care vor obţine certificate de calificare sau recalificare e de 1.176. Dintre ele, 816 persoane vor fi de etnie romă, 120 dintre cele cu dizabilităţi – iar tinerii de peste 18 ani, după ieşirea lor din sistemul de protecţie socială vor fi în număr de 240. 

Toate cursurile sunt gratuite. Meseriile pentru care se asigură pregătirea sunt: instalator în construcţii, lucrător în comerţ, sudor, bucătar, maseur, facilitator de dezvoltare comunitară, barman, contabil şi competenţe (sociale şi civice, antreprenoriale, informatice și de limbă engleză).    

Gazde şi invitaţi

Din partea organizatorului şi partenerilor săi au participat: Sorin Chiriţă, manager proiect; Cristiana Tatu (IDRU); Constantina Petcu – oraş Băneasa, jud. Constanţa; Ana Maria Coşoleanu – SC Soti Cable Neptun SRL; Andrei Stănică – SC BD Moesia Research SRL; Andrei Hohan – SC Fia Test SRL.  

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din Regiunea Bucureşti Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Est, cei ai organizaţiilor neguvernamentale şi sectorului privat din construcţii şi domeniile conexe pregătirii profesionale anunţate.

Romii, în centrul preocupărilor

Dintre vorbitorii din asistenţă, care au adus în discuţie subiecte de interes ale minorităţii rome, a captat atenţia în special Villi Oaie, preşedintele filialei judeţene a organizaţiei „Partida Romilor Pro Europa“. În problematica tinerilor, punctele importante au fost subliniate de Iulian Paraschiv, preşedintele Organizaţiei de Tineret, de la Partida Romilor.