În mod normal, în lăcașele de cult ortodoxe, preoții săvârșesc Taina Sfintei Cununii doar între credincioși ortodocși. Totuși, în cazul în care o persoană de religie ortodoxă dorește să-și unească destinul în fața Domnului cu o persoană de altă religie, clericii pot face o excepție de la regulă. Care este aceasta și ce trebuie să faci ca să te cununi religios cu alesul inimii tale, dacă el este de altă religie?   

Deși susțin cu tărie căsătoria între credincioșii ortodocși, preoții nu exclud nici faptul că pot exista tineri de religii diferite care-și pot întemeia o familie frumoasă, armonioasă, în credință și iubire. Tocmai de aceea, Biserica Ortodoxă Română îngăduie, totuși, oficierea căsătoriei religioase între o persoană ortodoxă și un adept al altei religii. Dacă tu și alesul inimii tale vă aflați în această situație, trebuie să știți că vă puteți căsători numai după ce voi, ca viitori miri, obțineți o aprobare specială de la episcopul locului. Anunțul a fost făcut public săptămâna trecută de către Patriarhia Română și vine ca urmare a discuțiilor din presă referitoare la poziția Bisericii Ortodoxe Române cu privire la căsătoriile religioase mixte.

 

Copiii trebuie botezați în Biserica Ortodoxă

 

“Pentru a păstra unitatea de credință și de viață spirituală în familie, tradiția canonică strictă a Bisericii Ortodoxe a formulat explicit interdicția căsătoriei credincioșilor ortodocși cu persoane de altă confesiune creștină. Totuși, prin iconomie sau pogorământ, din rațiuni pastorale, în contexte socio-culturale multiconfesionale, Biserica Ortodoxă îngăduie căsătoria credincioșilor cu persoane de altă confesiune creștină, după obținerea dispensei (aprobării speciale) de la episcopul ortodox al locului, care are cea mai înaltă responsabilitate pastorală în eparhie. În acest sens, la cea de-a doua Conferință Panortodoxă Presinodală din anul 1982, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au confirmat această practică a iconomiei sau dispensei, menționând, însă, condiția ca pruncii care se nasc dintr-o căsătorie mixtă să fie botezați în Biserica Ortodoxă. Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale pot lua hotărâri în privința aplicării iconomiei după caz și din rațiuni pastorale particulare. Conform prevederilor art. 88, alin. 1, lit. w din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, numai episcopul conducător al eparhiei (chiriarhul) poate acorda dispensă bisericească pentru căsătorii mixte. În concluzie, în lumina celor menționate mai sus, episcopul locului (chiriarhul) poate să acorde (ca excepție de la regulă) dispensă pentru căsătoria religioasă a unei persoane creștin-ortodoxe cu o persoană de altă confesiune creștină”, anunță Biroul de Presă al Patriarhiei Române, citat de basilica.ro.